Sancțiunea nedepunerii întâmpinării | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sesizarea instanței de judecată - Întâmpinarea -
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării

Art. 208. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Întâmpinarea este obligatorie, în afară de cazurile în care legea prevede în mod expres altfel. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Nedepunerea întâmpinării în termenul prevăzut de lege atrage decăderea pârâtului din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (6)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Noțiunea și rolul întâmpinării. Întâmpinarea reprezintă actul de procedură prin care pârâtul răspunde pretențiilor formulate împotriva sa de reclamant și prin care se apără față de acestea. 
    Ea are un rol multiplu. Pe de o parte, prin intermediul său se realizează un echilibru între situația juridică a părților, creându-se posibilitatea reclamantului de a cunoaște apărările de care pârâtul înțelege să se prevaleze pentru dovedirea netemeiniciei pretențiilor îndreptate împotriva sa. Pe de altă parte, întâmpinarea creează posibilitatea judecătorilor de a cunoaște de la început cadrul în care se va desfășura procesul, în vederea luării măsurilor necesare realizării justei aplicări a legii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Fixarea primului termen de judecată
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Poliția ședinței de judecată
Infracțiuni de audiență
Reviste:
Despre decăderi, probațiune și alte chestiuni procesual civile
Contestația la executare în reglementarea noului cod de procedură civilă - Condițiile contestației la executare
Condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ
Conflict negativ de competență. Invocarea excepției necompetenței teritoriale. Condiții și efecte
Decizie de sancționare cu avertisment pentru atitudine neadecvată la locul de muncă, insulte și acuzații neadecvate. Contestație. Respingere
Concediere colectivă, pentru intrarea angajatorului în insolvență și reorganizarea activității societății. Contestație. Respingere
Dovedirea faptei care constituite abatere disciplinară - condiție de legalitate a deciziei de concediere
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...