Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Acțiunea civilă -
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile

Art. 40. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Cererile făcute de o persoană care nu are capacitate procesuală sunt nule sau, după caz, anulabile. De asemenea, în cazul lipsei calității procesuale sau a interesului, instanța va respinge cererea ori apărarea formulată ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz. Jurisprudență

(2) Încălcarea dispozițiilor prezentului titlu poate, de asemenea, atrage aplicarea și a altor sancțiuni prevăzute de lege, iar cel care a suferit un prejudiciu are dreptul de a fi despăgubit, potrivit dreptului comun. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Lipsa capacității procesuale. Neîndeplinirea condiției referitoare la capacitatea procesuală a părților atrage sancțiunea nulității, respectiv a anulării cererii de chemare în judecată, după cum este vorba de capacitatea procesuală de folosință sau de exercițiu a persoanei fizice sau juridice. 
   2. Lipsa calității procesuale sau a interesului. Neîndeplinirea condiției referitoare la calitatea procesuală a părților sau la interesul de a acționa duce la respingerea cererii sau a apărării formulate, ca fiind făcută de o persoană sau împotriva unei persoane fără calitate ori ca lipsită de interes, după caz. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cereri în justiție
Apărări
Condiții de exercitare a acțiunii civile
Interesul de a acționa
Realizarea drepturilor afectate de un termen
Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Calitatea procesuală
Legitimarea procesuală a altor persoane
Transmiterea calității procesuale
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Stabilirea termenelor
Calculul termenelor
Împlinirea termenului
Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Curgerea termenului Prelungirea acestuia
Nerespectarea termenului Sancțiuni
Repunerea în termen
Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului Sancțiuni
Alte cazuri de sancționare
Despăgubiri pentru amânarea procesului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...