Restituire Trecerea în proprietatea unității administrativ teritoriale | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Probele - Mijloacele materiale de probă -
Restituire. Trecerea în proprietatea unității administrativ-teritoriale

Art. 344. - Doctrină (1)

În cazul în care instanța a dispus restituirea bunurilor care au servit ca mijloace materiale de probă și cei în drept a le primi nu le ridică în termen de 6 luni de la data când au fost încunoștințați în acest scop, instanța, în camera de consiliu, citând părțile interesate și organul financiar local competent, va da o încheiere prin care aceste lucruri vor fi considerate ca abandonate și trecute în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale unde își are sediul instanța. Încheierea poate fi atacată numai cu apel la instanța ierarhic superioară.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Restituirea bunurilor ce au servit ca mijloace materiale de probă. Lucrurile utilizate ca mijloace materiale de probă și puse la dispoziția instanței se păstrează de aceasta până la soluționarea definitivă a cauzei. Ulterior, acestea se restituie persoanei îndreptățite să le primească. Restituirea poate avea loc la cerere sau din oficiu, de către instanță. Instanța dispune restituirea printr-o încheiere (când restituirea se dispune ulterior soluționării definitive a cauzei) ori prin chiar hotărârea prin care se soluționează definitiv cauza. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Ascultarea expertului
Efectuarea expertizei la fața locului
Raportul de expertiză
Lămurirea sau completarea raportului
Efectuarea unei noi expertize
Drepturi bănești ale expertului
Comisie rogatorie
Lucrurile ca mijloace de probă
Păstrare
Verificare
Restituire Trecerea în proprietatea unității administrativ teritoriale
Încuviințarea cercetării la fața locului
Efectuarea cercetării la fața locului
Consemnarea rezultatului cercetării
Condiții de admisibilitate
Soluționarea cererii
Regimul căilor de atac
Administrarea probelor asigurate
Puterea doveditoare
Constatarea de urgență a unei stări de fapt
Dispoziții speciale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...