Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sesizarea instanței de judecată - Cererea de chemare în judecată -
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală

Art. 202. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) În procesele în care, în condițiile art. 59, sunt mai mulți reclamanți sau pârâți, judecătorul, ținând cont de numărul foarte mare al acestora, de necesitatea de a se asigura desfășurarea normală a activității de judecată, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale părților, va putea dispune, prin rezoluție, reprezentarea lor prin mandatar și îndeplinirea procedurii de comunicare a actelor de procedură numai pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. Jurisprudență

(2) Reprezentarea se va face, după caz, prin unul sau mai mulți mandatari, persoane fizice ori persoane juridice, cu respectarea dispozițiilor privind reprezentarea judiciară. Jurisprudență

(3) Dovada mandatului va fi depusă de către reclamanți în termenul prevăzut la art. 200 alin. (2), iar de către pârâți, odată cu întâmpinarea. Dacă părțile nu își aleg un mandatar sau nu se înțeleg asupra persoanei mandatarului, judecătorul va numi, prin încheiere, un curator special, în condițiile art. 58 alin. (3), care va asigura reprezentarea reclamanților sau, după caz, a pârâților și căruia i se vor comunica actele de procedură. Măsura numirii curatorului se comunică părților, care vor suporta cheltuielile privind remunerarea acestuia. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Reprezentarea obligatorie, în situația numărului mare al părților. Sancțiune. În vederea asigurării soluționării cauzei cu celeritate, prin preîntâmpinarea unor amânări repetate din cauza imposibilității realizării procedurii de citare cu toate părțile, legiuitorul a reglementat posibilitatea completului de judecată învestit aleatoriu cu judecarea cauzei ca, în funcție de numărul mare al părților, să dispună prin rezoluție reprezentarea acestora printr-unul sau mai mulți mandatari, cu consecința comunicării tuturor actelor de procedură pe numele mandatarului, la domiciliul sau sediul acestuia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dreptul de a sesiza instanța
Procedura prealabilă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Numărul de exemplare
Nulitatea cererii
Timbrarea cererii
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Fixarea primului termen de judecată
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Reviste:
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...