Reprezentarea convențională a persoanelor juridice | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reprezentarea părților în judecată - Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională -
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice

Art. 84. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii. Jurisprudență

(2) La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele juridice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat sau consilier juridic, în condițiile legii. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3)

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător și entităților arătate la art. 56 alin. (2).

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Reprezentarea convențională a persoanelor juridice și a entităților fără personalitate juridică. Reprezentarea convențională a persoanelor juridice, precum și a asociațiilor, societăților sau altor entități fără personalitate juridică, constituite potrivit legii, este posibilă, în fața instanțelor de judecată, fără distincție, numai prin consilier juridic sau avocat. Dispoziția legii este imperativă, astfel că orice încălcare a ei atrage sancțiunea nulității actelor de procedură efectuate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Intervenția principală
Intervenția accesorie
Procedura de judecată Căi de atac
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Reviste:
Libertatea de alegere a avocatului în cadrul asigurării pentru protecție juridică și protecția consumatorului
Revizuirea în noul Cod de procedură civilă
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Contestația în anulare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...