Reprezentarea convențională a persoanelor fizice | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reprezentarea părților în judecată - Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională -
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice

Art. 83. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În fața primei instanțe, precum și în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepțiilor procesuale și asupra fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât și în etapa dezbaterilor. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

(2) În cazul în care mandatarul persoanei fizice este soț sau o rudă până la gradul al doilea inclusiv, acesta poate pune concluzii în fața oricărei instanțe, fără să fie asistat de avocat, dacă este licențiat în drept. Jurisprudență

(3) La redactarea cererii și a motivelor de recurs, precum și în exercitarea și susținerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate și, după caz, reprezentate, sub sancțiunea nulității, numai de către un avocat, în condițiile legii, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 13 alin. (2). Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) În cazul contestației în anulare și al revizuirii, dispozițiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Reprezentarea părților persoane fizice în fața instanțelor de fond. În fața primei instanțe, precum și în instanța de apel, părțile persoane fizice pot fi reprezentate de avocat sau de un mandatar care nu este avocat. Se conferă astfel părților, în procesul civil desfășurat în fața instanțelor de fond, dreptul de a împuternici un terț să le reprezinte în judecată, îndeplinind în numele lor toate actele de procedură necesare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Forme
Intervenția principală
Intervenția accesorie
Procedura de judecată Căi de atac
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Reviste:
Libertatea de alegere a avocatului în cadrul asigurării pentru protecție juridică și protecția consumatorului
Revizuirea în noul Cod de procedură civilă
Contestația în anulare
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 462/2014 referitoare la admiterea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) și art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă
;
se încarcă...