Redactarea încheierii de ședință | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecata - Dispoziții generale -
Redactarea încheierii de ședință

Art. 232. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pe baza notelor de ședință, iar dacă este cazul și a înregistrărilor efectuate, grefierul redactează încheierea de ședință.

(2) Încheierea se redactează de grefier în cel mult 3 zile de la data ședinței de judecată.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Întocmirea încheierii de ședință. Încheierea de ședință se redactează în formă scrisă, pe baza notelor luate de grefier în caietul de ședință pe parcursul ședinței de judecată și a înregistrărilor efectuate. Redactarea se face de grefierul de ședință imediat după terminarea ședinței de judecată, însă fără a depăși 3 zile de la data la care a avut loc ședința de judecată. Depășirea acestui termen nu afectează însă valabilitatea încheierii de ședință, ci poate atrage numai sancționarea disciplinară a grefierului de ședință. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Discutarea cererilor și excepțiilor
Folosirea traducătorului și interpretului
Ascultarea minorilor
Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Imposibilitatea și refuzul de a semna
Termen în cunoștință
Preschimbarea termenului
Notele de ședință Înregistrarea ședinței
Redactarea încheierii de ședință
Cuprinsul încheierii de ședință
Reguli aplicabile
Încheieri preparatorii și interlocutorii
Domeniu de aplicare
Obiectul dezbaterilor
Chestiunile prealabile dezbaterilor în fond
Completarea sau refacerea unor probe
Deschiderea dezbaterilor în fond
Continuarea dezbaterilor în fond
Închiderea dezbaterilor în fond
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...