Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Verificarea înscrisurilor -
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată

Art. 301. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Acela căruia i se opune un înscris sub semnătură privată este dator fie să recunoască, fie să conteste scrierea ori semnătura. Contestarea scrierii sau semnăturii poate fi făcută, la primul termen după depunerea înscrisului, sub sancțiunea decăderii.

(2) Moștenitorii sau succesorii în drepturi ai aceluia de la care se pretinde a fi înscrisul pot declara că nu cunosc scrisul sau semnătura autorului lor. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Poziția părții căreia i se opune un înscris sub semnătură privată. În cazul în care unei părți i se prezintă un înscris sub semnătură privată, aceasta este obligată să recunoască sau să conteste scrisul sau semnătura. Recunoașterea poate fi expresă, dar și tacită, manifestată prin lipsa de opoziție a părții căreia i se opune înscrisul la folosirea înscrisului ca mijloc de probă. 
    Ca atare, partea căreia i se opune înscrisul nu poate declara că nu cunoaște scrisul sau semnătura, ci este obligată să adopte o poziție față de înscris, fie în sensul recunoașterii scrisului sau semnăturii, fie în sensul nerecunoașterii acestora. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Modificările înscrisului
Depunerea înscrisurilor
Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Procedura de verificare
Denunțarea înscrisului ca fals
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Admisibilitatea probei
Începutul de dovadă scrisă
Ascultarea și înlocuirea martorilor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...