Puterea doveditoare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Probele - Asigurarea probelor -
Puterea doveditoare

Art. 363. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Probele asigurate în condițiile prevăzute la art. 362 vor fi cercetate de instanță, la judecarea procesului, sub raportul admisibilității și concludenței lor. În cazul în care găsește necesar, instanța va proceda, dacă este cu putință, la o nouă administrare a probelor asigurate.

(2) Probele asigurate pot să fie folosite și de partea care nu a cerut administrarea lor. Jurisprudență

(3) Cheltuielile făcute cu administrarea probelor vor fi ținute în seamă de instanța care judecă pricina în fond.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Folosirea probelor asigurate. Probele în privința cărora s-a dispus administrarea prin procedura asigurării dovezilor sunt examinate de instanță în procesul de fond în ceea ce privește admisibilitatea acestora și concludența lor. Ori de câte ori apreciază necesar, instanța care soluționează fondul litigiului va proceda, dacă este posibil, la o nouă administrare a probelor asigurate. Există situații în care readministrarea probei nu mai este posibilă, cum ar fi ipoteza decesului martorului, a dispariției acestuia, a dispariției bunului obiect al judecății, a încetării unei stări de fapt. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Păstrare
Verificare
Restituire Trecerea în proprietatea unității administrativ teritoriale
Încuviințarea cercetării la fața locului
Efectuarea cercetării la fața locului
Consemnarea rezultatului cercetării
Condiții de admisibilitate
Soluționarea cererii
Regimul căilor de atac
Administrarea probelor asigurate
Puterea doveditoare
Constatarea de urgență a unei stări de fapt
Dispoziții speciale
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...