Procedura de verificare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Verificarea înscrisurilor -
Procedura de verificare

Art. 303. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Judecătorul, după compararea înscrisului cu scrierea sau semnătura făcută în fața sa ori, dacă este cazul, și cu alte înscrisuri, se poate lămuri asupra înscrisului. Jurisprudență

(2) Dacă însă, din compararea scrierilor, judecătorul nu este lămurit, va ordona ca verificarea să se facă prin expertiză, obligând părțile sau alte persoane să depună de îndată înscrisuri de comparație. Jurisprudență

(3) Se primesc ca înscrisuri de comparație:

1. înscrisurile autentice; Jurisprudență

2. înscrisurile sau alte scrieri private necontestate de părți; Jurisprudență

3. partea din înscris care nu este contestată;

4. scrisul sau semnătura făcut/făcută înaintea instanței.

(4) Înscrisurile depuse pentru verificare vor fi semnate de președinte, grefier și părți.

(5) Părțile iau cunoștință de înscrisuri în ședință.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Verificarea scrierii și a semnăturii prin expertiză. În urma comparării scrisului și/sau semnăturii realizate în fața sa cu scrierea și semnătura aplicată pe alte înscrisuri care aparțin părții, judecătorul fie poate aprecia că este lămurit, fie poate ajunge la concluzia că nu poate aprecia dacă înscrisul opus părții este scris sau semnat de aceasta, caz în care va dispune ca verificarea scrierii și semnăturii să se realizeze de către un expert. Prin urmare, verificarea de scripte realizată pe calea unei expertize este o soluție subsidiară, aplicabilă doar dacă verificarea directă de către instanță nu conduce la o concluzie. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Procedura de verificare
Denunțarea înscrisului ca fals
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Admisibilitatea probei
Începutul de dovadă scrisă
Ascultarea și înlocuirea martorilor
Ascultarea martorilor necitați
Refuzul martorului de a se prezenta
Reviste:
Noutăți procedurale generate de intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...