Procedura de soluționare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Excepțiile procesuale -
Procedura de soluționare

Art. 248. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În cazul în care s-au invocat simultan mai multe excepții, instanța va determina ordinea de soluționare în funcție de efectele pe care acestea le produc. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Dacă instanța nu se poate pronunța de îndată asupra excepției invocate, va amâna judecata și va stabili un termen scurt în vederea soluționării excepției.

(4) Excepțiile vor putea fi unite cu administrarea probelor, respectiv cu fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este necesar să se administreze aceleași dovezi ca și pentru finalizarea etapei cercetării procesului sau, după caz, pentru soluționarea fondului. Jurisprudență

(5) Încheierea prin care s-a respins excepția, precum și cea prin care, după admiterea excepției, instanța a rămas în continuare învestită pot fi atacate numai odată cu fondul, dacă legea nu dispune altfel.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Clasificarea excepțiilor procesuale. Din cuprinsul reglementării legale rezultă existența a două categorii de excepții: de procedură și de fond. 
   2. Excepții de procedură. Excepțiile de procedură sunt cele care nu pun în discuție fondul dreptului(808). În cadrul lor pot fi incluse excepția de recuzare, de incompatibilitate, de necompetență, de litispendență, de nulitate, de conexitate, de perimare, excepția nelegalei citări(809). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Suspendarea judecății cauzei
Împrejurări care pun capăt procesului
Terminarea cercetării procesului
Noțiune
Excepții absolute și relative
Invocare
Procedura de soluționare
Domeniu de aplicare
Obligația instanței
Convenția părților
Desfășurarea ședinței de judecată
Măsuri luate de instanță
Termenul administrării probelor
Programul administrării probelor
Soluționarea incidentelor
Înscrisuri deținute de terți
Verificarea înscrisurilor
Reviste:
Condițiile de exercițiu ale acțiunii în contencios administrativ
Calitatea procesuală activă a Sindicatului în litigiile de asigurări sociale. în litigiile ce au ca obiect dreptul de asigurări sociale, Sindicatele nu au calitate procesuală, nefiind aplicabile dispozițiile art. 28 din Legea nr. 62/2011
Inadmisibilitatea recursului în unele materii reglementate de legi speciale. Consecințele aplicării Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. Examen jurisprudențial
Contestare decizie de delegare. Interes
Efectele în timp ale deciziei de constatare a nulității contractului individual de muncă
Evoluția reglementării cu privire la evocarea fondului de către instanța de apel în materie civilă
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...