Procedura de judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Intervenția forțată - Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane -
Procedura de judecată

Art. 79. - Doctrină (1)

(1) Cel introdus în proces va fi citat, odată cu citația comunicându-i-se, în copie, și încheierea prevăzută la art. 78 alin. (3), cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, precum și înscrisurile anexate acestora. Prin citație i se va comunica și termenul până la care va putea să arate excepțiile, dovezile și celelalte mijloace de apărare de care înțelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

(2) El va lua procedura în starea în care se află în momentul introducerii în proces. Instanța, la cererea celui introdus în proces, va putea dispune readministrarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de acesta.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Procedura. Procedura este similară celei aplicabile terților care dobândesc calitatea de parte. Astfel, terțul introdus în proces din oficiu de către instanță, în condițiile art. 78 NCPC, va fi citat și i se vor comunica în copie următoarele documente: încheierea prin care s-a dispus introducerea sa forțată în cauză; cererea de chemare în judecată; întâmpinarea; înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată și întâmpinării. Prin citație, i se va comunica terțului termenul până la care va putea să invoce excepțiile, să arate dovezile și celelalte mijloace de apărare de care înțelege să se folosească. Legea precizează că termenul acordat terțului introdus în cauză nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată stabilit în cauză, ceea ce înseamnă că acest termen poate fi mai scurt. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Comunicarea cererii
Poziția terțului în proces
Scoaterea pârâtului din proces
Condiții
Formularea cererii Termene
Procedura de judecată
Condiții
Formularea cererii Termen
Procedura de judecată
Condiții Termen
Procedura de judecată
Sarcina probei
Obiectul probei și mijloacele de probă
Lipsa îndatoririi de a proba
Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Posibilitatea cunoașterii din oficiu
Propunerea probelor Rolul instanței
Admisibilitatea probelor
Convenții asupra probelor
Renunțarea la probă
Încuviințarea probelor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...