Procedura de judecată Căi de atac | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte persoane care pot lua parte la judecată - Intervenția voluntară -
Procedura de judecată. Căi de atac

Art. 64. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Instanța va comunica părților cererea de intervenție și copii de pe înscrisurile care o însoțesc. Jurisprudență

(2) După ascultarea intervenientului și a părților, instanța se va pronunța asupra admisibilității în principiu a intervenției, printr-o încheiere motivată. Jurisprudență

(3) Încheierea de admitere în principiu nu se poate ataca decât odată cu fondul. Jurisprudență

(4) Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunțare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă. Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanță, respectiv numai recursul la instanța ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunțată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanței competente să soluționeze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare. Judecarea cererii principale se suspendă până la soluționarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Procedură. Competență. Acest text normativ reglementează procedura de soluționare a cererii de intervenție voluntară, fie ea principală sau accesorie. Intervenția voluntară are caracterul unei cereri incidentale în proces, prin urmare, competența de soluționare aparține instanței legal învestite cu judecarea cererii principale, potrivit art. 123 NCPC. 
   2. Comunicarea cererii de intervenție. Depunerea întâmpinării și formularea unei cereri reconvenționale. Primind cererea de intervenție, instanța o comunică părților, împreună cu înscrisurile care o însoțesc. Refuzul instanței de a comunica cererea de intervenție formulată în cadrul unui proces celorlalte părți și de a acorda un nou termen de judecată pentru a lua cunoștință de întâmpinarea care nu a fost depusă la dosar, cu cinci zile înainte de termen, reprezintă o încălcare a principiului contradictorialității procesului civil și a dreptului părților la un proces echitabil, reglementat de art. 21 alin. (3) din Constituția României(216). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Forme
Intervenția principală
Intervenția accesorie
Procedura de judecată Căi de atac
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Reviste:
Unele clarificări privind obligația părților din procesul civil de a participa la ședința de informare asupra avantajelor medierii și regimul sancționator aplicabil în caz de neconformare
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...