Prezumțiile | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Probele -
§4.
Prezumțiile

Noțiune

Art. 327. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Prezumțiile sunt consecințele pe care legea sau judecătorul le trage dintr-un fapt cunoscut spre a stabili un fapt necunoscut. Jurisprudență

Prezumțiile legale

Art. 328. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Prezumția legală scutește de dovadă pe acela în folosul căruia este stabilită în tot ceea ce privește faptele considerate de lege ca fiind dovedite. Cu toate acestea, partea căreia îi profită prezumția trebuie să dovedească faptul cunoscut, vecin și conex, pe care se întemeiază aceasta. Jurisprudență

(2) Prezumția legală poate fi înlăturată prin proba contrară, dacă legea nu dispune altfel. Jurisprudență

Prezumțiile judiciare

Art. 329. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

În cazul prezumțiilor lăsate la luminile și înțelepciunea judecătorului, acesta se poate întemeia pe ele numai dacă au greutate și puterea de a naște probabilitatea faptului pretins; ele, însă, pot fi primite numai în cazurile în care legea admite dovada cu martori.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Noțiune și clasificare. Prezumțiile reprezintă acele consecințe pe care legea sau judecătorul le trage de la un fapt cunoscut la un fapt necunoscut. 
    În funcție de autorul lor, vorbim de prezumții legale (determinate prin lege) și prezumții judiciare (lăsate la înțelepciunea magistratului, nefiind determinate prin lege). Sunt prezumții legale: autoritatea de lucru judecat, actele pe care legea le declară nule deoarece sunt făcute în frauda dispozițiilor sale, perioada legală de concepție (intervalul cuprins între a 300-a și a 180-a zi înainte de nașterea copilului - art. 412 NCC), prezumția de paternitate (art. 414 NCC), prezumția de coproprietate asupra despărțiturilor comune (art. 660 NCC), prezumția de reprezentare reciprocă a creditorilor solidari (art. 1436 NCC). Prezumțiile judiciare nu sunt admise decât în cazurile în care este permisă și proba testimonială. [ Mai mult... ] 

.....
    Prezumțiile legale. Prezumția legală este cea prevăzută expres de textul unei legi. Cel care invocă o asemenea prezumție nu trebuie să dovedească faptele pe care legea însăși le consideră dovedite, ci doar faptul cunoscut, vecin și conex pe care se întemeiază prezumția. Bunăoară, în cazul paternității din afara căsătoriei, nu trebuie dovedită perioada legală de concepție, care este expres prevăzută de lege, ci trebuie probată doar nașterea copilului și relațiile intime dintre o femeie și un bărbat în perioada concepției copilului. [ Mai mult... ] 
.....
    Prezumțiile judiciare. Prezumțiile judiciare (simple) sunt cele lăsate la lumina și înțelepciunea judecătorului, ținând seama de experiența de viață a acestuia, nefiind determinate prin lege. Judecătorul poate să-și întemeieze decizia pe prezumții judiciare doar dacă acestea sunt de natură să confere probabilitate faptului alegat. Prezumțiile judiciare nu sunt admise decât în cazurile în care este permisă și proba testimonială. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții generale
Dovada cu înscrisuri
Proba cu martori
Prezumțiile
Expertiza
Mijloacele materiale de probă
Cercetarea la fața locului
Mărturisirea
Asigurarea probelor
Reviste:
Acțiunea reglementată de art. 117-112 din Legea nr. 85/2014 presupune dovedirea fraudei debitorului și, eventual, a dobânditorului
Lipsa unei divergențe "profunde și persistente" a practicii judiciare a instanțelor naționale - decizia de inadmisibilitate în cauza Ioan Radu și alți 30 de reclamanți c. României
Lipsa unui conflict jurisprudențial în sine. Soluții divergente determinate de modul în care instanțele au apreciat circumstanțele fiecărei cauze - decizia de inadmisibilitate în cauza Stana Neghea și alții c. României
Recurs în interesul legii. Respingere. Procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
Daune morale. Acordarea acestora numai dacă au fost incluse clauze exprese în contractul individual de muncă sau în cuprinsul contractului colectiv de muncă
Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 2 lit. e) și art. 164 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și pct. V din anexa la O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, cu referire la sporurile și veniturile suplimentare utilizate la determinarea punctajelor anuale pentru perioadele anterioare intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 19/2000, în procedura de stabilire și recalculare a drepturilor de pensie
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...