Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procesul civil - Părțile -
SECȚIUNEA a 2-a
Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte

Condiții de existență

Art. 59. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Mai multe persoane pot fi împreună reclamante sau pârâte dacă obiectul procesului este un drept ori o obligație comună, dacă drepturile sau obligațiile lor au aceeași cauză ori dacă între ele există o strânsă legătură. Jurisprudență

Regimul juridic al coparticipării procesuale

Art. 60. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți sau pârâți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia. Jurisprudență

(2) Cu toate acestea, dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziții a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanților ori pârâților, actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviințate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură profită și celorlalți. Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalți, se va ține seama de actele cele mai favorabile. Jurisprudență

(3) Reclamanții sau pârâții care nu s-au înfățișat ori nu au îndeplinit un act de procedură în termen vor continua totuși să fie citați, dacă, potrivit legii, nu au termenul în cunoștință. Dispozițiile art. 202 sunt aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Coparticiparea procesuală. Noțiune și clasificare. Coparticiparea procesuală este definită ca o reunire, activă, pasivă ori mixtă, în același proces, de la începutul sau în cursul lui, a mai multor persoane care acționează sau împotriva cărora se acționează în aceeași calitate(186). Doctrina a realizat o clasificare a coparticipării procesuale, și anume(187): a) coparticipare subiectivă și coparticipare obiectivă. Coparticiparea este subiectivă atunci când în aceeași cauză participă mai multe părți cu interese identice. Coparticiparea subiectivă poate fi activă (dacă participă mai mulți reclamanți), pasivă (dacă participă mai mulți pârâți) sau mixtă (dacă participă mai mulți reclamanți și mai mulți pârâți). Vorbim de coparticipare obiectivă atunci când în aceeași cauză se reunesc mai multe cereri, formulate de aceleași părți sau de acestea împreună cu alte părți, dacă între cereri există o strânsă legătură; b) coparticipare facultativă și coparticipare necesară sau obligatorie. Coparticiparea este facultativă atunci când părțile participă la proces prin voința lor și este necesară atunci când participarea acestora este independentă de voința acestora. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Principiul independenței procesuale. Textul consacră principiul independenței procesuale în cazul coparticipării facultative, în sensul că actele de procedură, apărările și concluziile fiecărui reclamant sau pârât produc efecte exclusiv în favoarea sau în detrimentul acestuia, nu și a celorlalți coparticipanți. 
   2. Excepția. Atunci când, prin natura raportului juridic substanțial dedus judecății (cum ar fi existența între coparticipanți a unor raporturi de solidaritate sau indivizibilitate) ori în temeiul unei dispoziții a legii (cum ar fi art. 419 NCPC(192)), efectele hotărârii judecătorești pronunțate se extind asupra tuturor reclamanților sau pârâților, efectele pozitive ale actelor de procedură îndeplinite de unii dintre ei se răsfrâng și asupra celorlalți coparticipanți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Folosința și exercițiul drepturilor procedurale
Persoanele care sunt împreună reclamante sau pârâte
Alte persoane care pot lua parte la judecată
Reprezentarea părților în judecată
Asistența judiciară
Competența după materie și valoare
Determinarea competenței după valoarea obiectului cererii introductive de instanță
Necompetența și conflictele de competență
Litispendența și conexitatea
Strămutarea proceselor Delegarea instanței
Dispoziții generale
Cererea de chemare în judecată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...