Participarea Ministerului Public în procesul civil | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Participanții la procesul civil -
CAPITOLUL III
Participarea Ministerului Public în procesul civil

Modalități de participare

Art. 92. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Procurorul poate porni orice acțiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. Jurisprudență

(2) Procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază a acestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) În cazurile anume prevăzute de lege, participarea și punerea concluziilor de către procuror sunt obligatorii, sub sancțiunea nulității absolute a hotărârii. Jurisprudență

(4) Procurorul poate să exercite căile de atac împotriva hotărârilor pronunțate în cazurile prevăzute la alin. (1), chiar dacă nu a pornit acțiunea civilă, precum și atunci când a participat la judecată, în condițiile legii. Jurisprudență

(5) Procurorul poate să ceară punerea în executare a oricăror titluri executorii emise în favoarea persoanelor prevăzute la alin. (1). Jurisprudență

(6) În toate cazurile, Ministerul Public nu datorează taxe de timbru și nici cauțiune.

Efecte față de titularul dreptului

Art. 93. - Reviste (1), Doctrină (1)

În cazurile prevăzute la art. 92 alin. (1), titularul dreptului va fi introdus în proces și se va putea prevala de dispozițiile art. 406, 408, 409 și art. 438-440, iar dacă procurorul își va retrage cererea, va putea cere continuarea judecății sau a executării silite.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Participarea procurorului în procesul civil. În actuala reglementare, textul normativ consacră patru forme de participare a procurorului în procesul civil, și anume: 
   1.1. Exercitarea acțiunii civile, în cazurile prevăzute de lege [art. 92 alin. (1) NCPC]. Procurorul pornește orice acțiune civilă atunci când este necesar pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub interdicție și ale dispăruților, precum și în alte cazuri expres prevăzute de lege. [ Mai mult... ] 

.....
    Introducerea în proces a titularului dreptului subiectiv dedus judecății. Efecte. În toate cazurile de participare a procurorului în procesul civil, calitatea de parte, în sens material, aparține titularului dreptului subiectiv dedus judecății, care este introdus în proces ca reclamant și, în condițiile legii, poate săvârși acte de dispoziție, precum: renunțarea la judecată (art. 406 NCPC), renunțarea la dreptul pretins (art. 408-409 NCPC), tranzacția (art. 438-440). [ Mai mult... ] 
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
    În ce privește participarea procurorului la judecarea acțiunilor în contencios administrativ, prevederea legală se completează cu dispozițiile art. 92 alin. (2) din noul Cod de procedură civilă, potrivit cărora „procurorul poate să pună concluzii în orice proces civil, în oricare fază aacestuia, dacă apreciază că este necesar pentru apărarea ordinii de drept, adrepturilor și intereselor cetățenilor”. În schimb, potrivit art. 92 alin. (4) din același Cod, procurorul poate exercita căile de atac împotriva hotărârii pronunțate în procesele în care aparticipat la judecată (A. Trăilescu, A. Trăilescu, op. cit., 2017, p. 11). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Judecătorul Incompatibilitatea
Părțile
Participarea Ministerului Public în procesul civil
Competența materială
Competența teritorială
Dispoziții speciale
Incidente procedurale privitoare la competența instanței
Forma cererilor
Citarea și comunicarea actelor de procedură
Nulitatea actelor de procedură
Sesizarea instanței de judecată
Judecata
Unele incidente procedurale
Reviste:
Teren expropriat pentru cauză de utilitate publică. Stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate în raport de valoarea reală a terenului și de prejudiciul cauzat proprietarului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Drept administrativ, Vol II, ediția 4
;
se încarcă...