Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Administrarea probei cu înscrisuri -
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul

Art. 298. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă înscrisul se găsește în păstrarea unei autorități sau instituții publice, instanța va lua măsuri, la cererea uneia dintre părți sau din oficiu, pentru aducerea lui, în termenul fixat în acest scop, punând în vedere conducătorului autorității sau instituției publice deținătoare măsurile ce se pot dispune în caz de neconformare. Jurisprudență

(2) Autoritatea sau instituția publică deținătoare este în drept să refuze trimiterea înscrisului când acesta se referă la apărarea națională, siguranța publică sau relațiile diplomatice. Extrase parțiale vor putea fi trimise dacă niciunul dintre aceste motive nu se opune. Dispozițiile art. 252 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Prezentarea înscrisului de către autoritatea sau instituția publică. Sancțiune. În cazul în care înscrisul solicitat spre înfățișare se află în posesia unei autorități sau instituții publice, instanța va stabili un termen până la care acesta trebuie prezentat. 
    Spre deosebire de terțul deținător al înscrisului, altul decât o autoritate sau instituție publică, autoritatea sau instituția publică deținătoare a înscrisului nu va fi citată ca martor, cu mențiunea prezentării înscrisului solicitat. Instanța va solicita în scris (printr-o adresă) autorității sau instituției publice să prezinte înscrisul necesar soluționării cauzei, punând, totodată, în vedere conducătorului autorității sau al instituției publice că neprezentarea înscrisului se sancționează cu amendă de la 50 la 700 lei, conform art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. f) NCPC. Luarea de măsuri pentru prezentarea înscrisului se dispune de instanță fie din oficiu, fie la cererea uneia dintre părți. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Putere doveditoare
Alte categorii de înscrisuri
Anexele
Modificările înscrisului
Depunerea înscrisurilor
Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Procedura de verificare
Denunțarea înscrisului ca fals
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...