Obiectul probei și mijloacele de probă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Probele - Dispoziții generale -
Obiectul probei și mijloacele de probă

Art. 250. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dovada unui act juridic sau a unui fapt se poate face prin înscrisuri, martori, prezumții, mărturisirea uneia dintre părți, făcută din proprie inițiativă sau obținută la interogatoriu, prin expertiză, prin mijloacele materiale de probă, prin cercetarea la fața locului sau prin orice alte mijloace prevăzute de lege. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Obiectul probei. Constituie obiect al probei elementul care trebuie dovedit pentru a demonstra existența unui drept subiectiv și a obligației corelative, adică actele sau faptele juridice care au dat naștere dreptului subiectiv și obligației corelative. Pentru ca o probă să fie încuviințată de instanța de judecată, aceasta trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții: proba să nu fie oprită de lege; să fie utilă (ea este inutilă când se tinde a se dovedi fapte necontestate); să fie verosimilă (să tindă la dovedirea unor fapte credibile); să fie pertinentă (să aibă legătură cu cauza); să fie concludentă (să ducă la rezolvarea cauzei). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Scoaterea pârâtului din proces
Condiții
Formularea cererii Termene
Procedura de judecată
Condiții
Formularea cererii Termen
Procedura de judecată
Condiții Termen
Procedura de judecată
Sarcina probei
Obiectul probei și mijloacele de probă
Lipsa îndatoririi de a proba
Obligativitatea cunoașterii din oficiu
Posibilitatea cunoașterii din oficiu
Propunerea probelor Rolul instanței
Admisibilitatea probelor
Convenții asupra probelor
Renunțarea la probă
Încuviințarea probelor
Revenirea asupra probelor încuviințate
Administrarea probelor
Reviste:
Contestație decizie sancționare. Apel. Neînregistrare ședință de judecată.Atribuție de serviciu. înlocuire coleg lipsă. Posibilitatea refuzului îndeplinirii sarcinilor postului
Tehnici de negociere și formare a contractului electronic
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...