Obiectul contestației | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Contestația la executare -
Obiectul contestației

Art. 711. - Respingeri hotărâri prealabile (1), Jurisprudență, Reviste (15), Doctrină (2)

(1) Împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum și împotriva oricărui act de executare se poate face contestație de către cei interesați sau vătămați prin executare. De asemenea, se poate face contestație la executare și în cazul în care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condițiile legii. Jurisprudență, Reviste (11)

(2) Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443, se poate face contestație și în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesați sau vătămați pot cere, pe calea contestației la executare, și anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviințare a executării silite, dacă a fost dată fără îndeplinirea condițiilor legale. Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (6)

(4) Împărțirea bunurilor proprietate comună pe cote-părți sau în devălmășie poate fi hotărâtă, la cererea părții interesate, și în cadrul judecării contestației la executare. Jurisprudență, Reviste (4)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Asemănător dispozițiilor art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 119/2007, noua reglementare prevede că în cadrul contestației la executare se pot invoca doar aspecte privind procedura de executare, dar, spre deosebire de vechiul text, se adaugă o nouă categorie de motive pen­ tru care debitorul face contestație la executare, și anume cele vizând cauzele de stingere a obligației ivite ulterior rămânerii definitive a or­ donanței de plată [art. 1024 alin. (2) teza a II-a NCPC]. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Natură juridică. Subscriem punctului de vedere potrivit căruia contestația la executare este reglementată drept o cale de atac specială, atunci când ea este exercitată de către una dintre părți, declanșând controlul instanței cu privire la actele de urmărire efectuate, și ca o acțiune civilă particulară, în cazul promovării ei de către o terță persoană vătămată prin măsurile de executare silită(242). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Agenții forței publice
Îndatorirea terților de a da informații
Martorii asistenți
Drepturile și îndatoririle martorilor asistenți
Termenul de prescripție
Efectele împlinirii termenului de prescripție
Suspendarea prescripției
Întreruperea prescripției
Repunerea în termenul de prescripție
Alte dispoziții aplicabile
Obiectul contestației
Condiții de admisibilitate
Instanța competentă
Termene
Condiții de formă
Procedura de judecată
Căi de atac
Suspendarea executării
Efectele soluționării contestației
Condiții
Efecte
Reviste:
1. Aplicarea dispozițiilor art. 25 alin. (5) din Legea nr. 10/2001. Proces-verbal de preluare unilaterală a bunului imobil. Natura juridică a procesului-verbal. Inadmisibilitatea contestației la executare
1. Bunuri mobile de uz personal. Sechestru în vederea acoperirii cheltuielilor de executare
10. Executarea silită a obligației de plată a alocației de plasament care incumbă autorităților locale. Lipsa caracterului de titlu executoriu al hotărârii consiliului județean prin care se instituie măsura plasamentului
6. Executare prin poprire pentru impozitul datorat pentru întreaga clădire, chiar dacă bunul imobil a fost ulterior partajat fără partajarea datoriilor
Studiu de caz- Anularea executării silite pentru prescrierea anumitor sume datorate
Atribuțiile executorului judecătoresc în diferitele proceduri speciale
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Plângerea contravențională. Cale de atac împotriva procesului-verbal de contravenție rutieră
2. Cenzurarea cheltuielilor de executare. Executarea silită a unei obligații de a face și a unei obligații privind cheltuieli de judecată
4. Contestație la titlu de creanță fiscal. Inadmisibilitate. Necomunicarea titlului executoriu fiscal. Admisibilitatea contestației la executare. Prescripția penalităților de întârziere
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...