Numărul de exemplare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Forma cererilor -
Numărul de exemplare

Art. 149. - Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în afară de cazurile în care părțile au un reprezentant comun sau partea figurează în mai multe calități juridice, când se va face într-un singur exemplar. În toate cazurile este necesar și un exemplar pentru instanță. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) sunt aplicabile în mod corespunzător și în cazul prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de ședință fiind ținut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere necesare pentru comunicare. Reviste (1)

(3) Dacă obligația prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, instanța va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina oricăreia dintre părți îndeplinirea acestei obligații, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Jurisprudență

(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii, prin fax sau prin poștă electronică, grefierul de ședință este ținut să întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala părții care avea această obligație. Dispozițiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Numărul exemplarelor de pe cerere necesare pentru comunicare. Orice cerere care, potrivit legii, trebuie comunicată părților se depune în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, la care se adaugă un exemplar pentru instanță. Practic, la dosar trebuie depuse atâtea exemplare câte părți cu interese contrare sunt și un exemplar pentru instanță. Este consacrată astfel o garanție a respectării dreptului la apărare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Cererile împotriva unui consumator
Regimul regulilor de competență
Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Apărări și incidente procedurale
Cererea în constatare
Alegerea de competență
Competența facultativă
Incidente privind arbitrajul
Condițiile generale
Numărul de exemplare
Înscrisurile anexate
Cererea formulată prin reprezentant
Cererea greșit denumită
Obligația de a cita părțile
Organe competente și modalități de comunicare
Locul citării
Obligația alegerii locului citării
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Termenul pentru înmânarea citației
Reviste:
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...