Noțiune | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Excepțiile procesuale -
Noțiune

Art. 245. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Excepția procesuală este mijlocul prin care, în condițiile legii, partea interesată, procurorul sau instanța invocă, fără să pună în discuție fondul dreptului, neregularități procedurale privitoare la compunerea completului sau constituirea instanței, competența instanței ori la procedura de judecată sau lipsuri referitoare la dreptul la acțiune urmărind, după caz, declinarea competenței, amânarea judecății, refacerea unor acte ori anularea, respingerea sau perimarea cererii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Definiție. Natură juridică. Clasificare. Excepția procesuală este definită ca acel mijloc prin care partea interesată, procurorul sau instanța, din oficiu, invocă, fără a atinge fondul dreptului, neregularități cu privire la: compunerea completului de judecată, constituirea instanței, competența acesteia, procedura de judecată, diferite lipsuri ale cererii de chemare în judecată. Scopul invocării unor asemenea neregularități îl constituie, după caz, declinarea competenței, amânarea judecății, refacerea unor acte, anularea, respingerea sau perimarea cererii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Suspendarea judecății cauzei
Împrejurări care pun capăt procesului
Terminarea cercetării procesului
Noțiune
Excepții absolute și relative
Invocare
Procedura de soluționare
Domeniu de aplicare
Obligația instanței
Convenția părților
Desfășurarea ședinței de judecată
Măsuri luate de instanță
Termenul administrării probelor
Programul administrării probelor
Reviste:
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...