Modificarea cererii de chemare în judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sesizarea instanței de judecată - Cererea de chemare în judecată -
Modificarea cererii de chemare în judecată

Art. 204. - Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Reclamantul poate să-și modifice cererea și să propună noi dovezi, sub sancțiunea decăderii, numai până la primul termen la care acesta este legal citat. În acest caz, instanța dispune amânarea pricinii și comunicarea cererii modificate pârâtului, în vederea formulării întâmpinării, care, sub sancțiunea decăderii, va fi depusă cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, urmând a fi cercetată de reclamant la dosarul cauzei. Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

(2) Cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de ședință declarațiile verbale făcute în instanță când: Jurisprudență

1. se îndreaptă greșelile materiale din cuprinsul cererii; Jurisprudență

2. reclamantul mărește sau micșorează cuantumul obiectului cererii; Jurisprudență, Reviste (1)

3. se solicită contravaloarea obiectului cererii, pierdut sau pierit în cursul procesului; Jurisprudență

4. se înlocuiește o cerere în constatare printr-o cerere în realizarea dreptului sau invers, atunci când cererea în constatare este admisibilă. Jurisprudență

(3) Modificarea cererii de chemare în judecată peste termenul prevăzut la alin. (1) poate avea loc numai cu acordul expres al tuturor părților. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Primul termen de judecată. Noțiune. Importanță. În procedura civilă, un rol important se acordă primului termen de judecată la care părțile sunt legal citate. 
    Acest prim termen de judecată la care părțile sunt legal citate prezintă importanță sub mai multe aspecte. Astfel, până la primul termen de judecată: 
   - grefierul de ședință verifică, pe baza dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când este cazul, va întocmi un referat corespunzător [art. 43 alin. (1) NCPC]; [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Apreciem că în acest caz nu vor fi incidente dispozițiile art. 204 alin. (1) teza a II-a NCPC privitoare la depunerea întâmpinării cu cel puțin 10 zile înaintea termenului fixat, ci prevederile cu caracter special ale art. 1018 alin. (3) NCPC privind termenul de depunere a întâmpinării cu cel puțin 3 zile înainte de termenul fixat. Ar apărea ca ilogic și contrar rațiunii caracterului accelerat al procedurii ordonanței de plată ca, în contextul modificării cererii creditorului, să se opereze cu termene mai lungi decât cele aplicabile pentru depunerea întâmpinării la cererea introductivă. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Numărul de exemplare
Nulitatea cererii
Timbrarea cererii
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Fixarea primului termen de judecată
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Reviste:
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului și al Consiliului privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I). Aspecte generale. Libertatea de alegere
Competența în Noul Cod de procedură civilă (partea I)
Acțiune în anularea hotărârii AGA. Distincție între nulitatea absolută și relativă. Condiții de exercitare a acțiunii
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Recurs. Admitere. Competență după valoare într-un litigiu nascut sub imperiul Noului Cod de procedura civila, în situatia în care mai multi reclamanti, prin aceeasi cerere de chemare în judecata, formuleaza pretentii proprii împotriva aceluiași pârât
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
;
se încarcă...