Judecarea cererii de intervenție principală | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte persoane care pot lua parte la judecată - Intervenția voluntară -
Judecarea cererii de intervenție principală

Art. 66. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Intervenția principală se judecă odată cu cererea principală. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Când judecarea cererii principale ar fi întârziată prin cererea de intervenție, instanța poate dispune disjungerea ei pentru a fi judecată separat, în afară de cazul în care intervenientul pretinde pentru sine, în tot sau în parte, însuși dreptul dedus judecății. În caz de disjungere, instanța rămâne în toate cazurile competentă să soluționeze cererea de intervenție. Reviste (1)

(3) Nu se va dispune disjungerea nici atunci când judecarea cererii de intervenție ar fi întârziată de cererea principală.

(4) Intervenția principală va fi judecată chiar dacă judecarea cererii principale s-a stins prin unul dintre modurile prevăzute de lege.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Judecata cererii de intervenție principală. Regula. Intervenția principală se judecă odată cu acțiunea principală, instanța pronunțându-se asupra acesteia prin dispozitivul hotărârii. 
   2. Excepția. Disjungerea cererilor. Cu titlu de excepție, dacă intervenția în interes propriu ar determina întârzierea soluționării cererii principale, instanța poate dispune disjungerea celor două cereri, pentru a fi judecate separat. Ca urmare a disjungerii se va forma un dosar separat, având ca obiect cererea de intervenție în interes propriu, care se va repartiza, conform art. 99 alin. (4) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, completului de judecată sesizat cu soluționarea acțiunii principale. Aceasta chiar dacă cererea de intervenție în interes propriu ar fi de competența unei alte instanțe, întrucât admiterea în principiu a cererii de intervenție are ca efect prorogarea de competență a instanței sesizate cu acțiunea principală. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Forme
Intervenția principală
Intervenția accesorie
Procedura de judecată Căi de atac
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Reviste:
Studiu de caz: Litigiu de muncă. Prorogare legală de competență într-o cerere de intervenție în interes propriu
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...