Invocare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cercetarea procesului - Excepțiile procesuale -
Invocare

Art. 247. - Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(1) Excepțiile absolute pot fi invocate de parte sau de instanță în orice stare a procesului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Ele pot fi ridicate înaintea instanței de recurs numai dacă, pentru soluționare, nu este necesară administrarea altor dovezi în afara înscrisurilor noi. Jurisprudență

(2) Excepțiile relative pot fi invocate de partea care justifică un interes, cel mai târziu la primul termen de judecată după săvârșirea neregularității procedurale, în etapa cercetării procesului și înainte de a se pune concluzii în fond. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Cu toate acestea, părțile sunt obligate să invoce toate mijloacele de apărare și toate excepțiile procesuale de îndată ce le sunt cunoscute. În caz contrar, ele vor răspunde pentru pagubele pricinuite părții adverse, dispozițiile art. 189-191 fiind aplicabile.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Invocarea excepțiilor absolute. Invocarea excepțiilor diferă după cum este vorba de excepții absolute sau de excepții relative. Astfel, excepțiile absolute pot fi invocate de partea interesată sau de instanță din oficiu, oricând (deci în orice stare a procesului), cu excepția cazului în care printr-o lege (generală sau specială) se prevede altfel. Spre exemplu, conform art. 130 alin. (2) NCPC, necompetența materială și teritorială de ordine publică trebuie invocată de părți sau de judecător la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate, dar nu mai târziu de terminarea cercetării judecătorești în fața primei instanțe. Deși alin. (1) al normei nu prevede expres posibilitatea invocării excepțiilor absolute de către procuror, în literatura juridică s-a arătat că procurorului îi este recunoscut un asemenea drept(807). Soluția este judicioasă cât timp procurorul poate porni acțiunea civilă în condițiile art. 92 NCPC și poate exercita căile de atac împotriva unei hotărâri. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Suspendarea judecății cauzei
Împrejurări care pun capăt procesului
Terminarea cercetării procesului
Noțiune
Excepții absolute și relative
Invocare
Procedura de soluționare
Domeniu de aplicare
Obligația instanței
Convenția părților
Desfășurarea ședinței de judecată
Măsuri luate de instanță
Termenul administrării probelor
Programul administrării probelor
Soluționarea incidentelor
Înscrisuri deținute de terți
Reviste:
Contestația în anulare
Excepția lipsei calității de reprezentant (a "puterii de a reprezenta") și excepția lipsei dovezii calității de reprezentant
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Excepții legate de formularea unei pretenții sau afirmarea unui drept
Reflecții privitoare la controlul judecătoresc asupra actelor de dispoziție ale părților în procesul civil
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...