Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Alte persoane care pot lua parte la judecată - Intervenția forțată -
IV.
Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane

Condiții. Termen

Art. 78. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) În cazurile expres prevăzute de lege, precum și în procedura necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în cauză a altor persoane, chiar dacă părțile se împotrivesc.

(2) În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecății o impune, judecătorul va pune în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părți nu solicită introducerea în cauză a terțului, iar judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluționată fără participarea terțului, va respinge cererea, fără a se pronunța pe fond. Jurisprudență

(3) Introducerea în cauză va fi dispusă, prin încheiere, până la terminarea cercetării procesului înaintea primei instanțe.

(4) Când necesitatea introducerii în cauză a altor persoane este constatată cu ocazia deliberării, instanța va repune cauza pe rol, dispunând citarea părților. Jurisprudență

(5) Hotărârea prin care cererea a fost respinsă în condițiile alin. (2) este supusă numai apelului.

Procedura de judecată

Art. 79. - Doctrină (1)

(1) Cel introdus în proces va fi citat, odată cu citația comunicându-i-se, în copie, și încheierea prevăzută la art. 78 alin. (3), cererea de chemare în judecată, întâmpinarea, precum și înscrisurile anexate acestora. Prin citație i se va comunica și termenul până la care va putea să arate excepțiile, dovezile și celelalte mijloace de apărare de care înțelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

(2) El va lua procedura în starea în care se află în momentul introducerii în proces. Instanța, la cererea celui introdus în proces, va putea dispune readministrarea probelor sau administrarea de noi probe. Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite și față de acesta.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Obligativitatea introducerii unui terț în proces. Alineatul (1) al art. 78 NCPC reglementează două situații în care este obligatorie pentru instanță introducerea unei terțe persoane în proces, și anume: a) introducerea obligatorie a unui terț în proces în cazurile expres prevăzute de lege. Spre exemplu, art. 54 din Legea nr. 136/1995 obligă la citarea persoanei sau persoanelor răspunzătoare de producerea accidentului în calitate de intervenienți forțați; b) introducerea obligatorie a unui terț în proces în procedura necontencioasă. Potrivit art. 532 alin. (2) NCPC, care conferă instanței dreptul de a asculta orice persoană care aduce lămuriri în cauză, precum și pe acelea ale căror interese ar putea fi afectate de hotărâre, implică introducerea acestor terțe persoane din oficiu în proces pentru a fi ascultate. [ Mai mult... ] 

.....
   1. Procedura. Procedura este similară celei aplicabile terților care dobândesc calitatea de parte. Astfel, terțul introdus în proces din oficiu de către instanță, în condițiile art. 78 NCPC, va fi citat și i se vor comunica în copie următoarele documente: încheierea prin care s-a dispus introducerea sa forțată în cauză; cererea de chemare în judecată; întâmpinarea; înscrisurile anexate cererii de chemare în judecată și întâmpinării. Prin citație, i se va comunica terțului termenul până la care va putea să invoce excepțiile, să arate dovezile și celelalte mijloace de apărare de care înțelege să se folosească. Legea precizează că termenul acordat terțului introdus în cauză nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată stabilit în cauză, ceea ce înseamnă că acest termen poate fi mai scurt. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Chemarea în judecată a altei persoane
Chemarea în garanție
Arătarea titularului dreptului
Introducerea forțată în cauză, din oficiu, a altor persoane
Reviste:
Procedura necontencioasă în Noul Cod de procedură civilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...