Înscrisurile întocmite de profesioniști | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Înscrisul sub semnătură privată -
Înscrisurile întocmite de profesioniști

Art. 277. - Jurisprudență, Doctrină (2)

(1) Dispozițiile art. 274 și 275 nu se aplică în raporturile dintre profesioniști.

(2) Înscrisul nesemnat, dar utilizat în mod obișnuit în exercițiul activității unei întreprinderi pentru a constata un act juridic, face dovada cuprinsului său, cu excepția cazului în care legea impune forma scrisă pentru însăși dovedirea actului juridic. Jurisprudență, Doctrină (1)

(3) Înscrisul sub semnătură privată întocmit în exercițiul activității unei întreprinderi este prezumat a fi fost făcut la data consemnată în cuprinsul său. În acest caz, data înscrisului sub semnătură privată poate fi combătută cu orice mijloc de probă.

(4) Dacă înscrisul prevăzut la alin. (3) nu conține nicio dată, aceasta poate fi stabilită în raporturile dintre părți cu orice mijloc de probă.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
   132. Înscrisurile invocate de părți în susținerea sau netemeinicia cererii pot fi variate: înscrisuri autentice sau sub semnătură privată, pe suport informatic sau în formă electronică, registre sau hârtii domestice, registre ale profesioniștilor, facturi acceptate sau neacceptate, procese-verbale de recepție, procese-verbale de conciliere sau de eșalonare a datoriei, corespondența dintre părți, orice alte înscrisuri cărora legea le recunoaște valoare probatorie. 
    Noul Cod de procedură civilă reglementează înscrisurile întoc­ mite de profesioniști (art. 277 NCPC) și registrele profesioniștilor (art. 280 NCPC). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Înscrisurile profesioniștilor. Dispoziții incidente. Forța probantă. Dispozițiile legale privitoare la pluralitatea de exemplare și la formula "bun și aprobat" nu se aplică în relațiile dintre profesioniști(838). Se are în vedere experiența profesioniștilor în domeniul lor de activitate(839), spiritul de încredere care trebuie să guverneze raporturile dintre profesioniști(840). Aceste dispoziții sunt însă incidente în relațiile dintre un profesionist și un neprofesionist, neincidența referindu-se expres la raporturile dintre profesioniști. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
   132. Înscrisurile invocate de părți în susținerea sau netemeinicia cererii pot fi variate: înscrisuri autentice sau sub semnătură privată, pe suport informatic sau în formă electronică, registre sau hârtii domestice, registre ale profesioniștilor, facturi acceptate sau neacceptate, procese-verbale de recepție, procese-verbale de conciliere sau de eșalonare a datoriei, corespondența dintre părți, orice alte înscrisuri cărora legea le recunoaște valoare probatorie. 
    Noul Cod de procedură civilă reglementează înscrisurile întoc­ mite de profesioniști (art. 277 NCPC) și registrele profesioniștilor (art. 280 NCPC). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Înscrisurile în formă electronică
Rolul semnăturii
Noțiune
Putere doveditoare
Nulitatea și conversiunea înscrisului autentic
Noțiune
Putere doveditoare
Pluralitatea de exemplare
Formalitatea "bun și aprobat"
Sancțiunea nerespectării formalităților speciale
Înscrisurile întocmite de profesioniști
Data certă a înscrisului sub semnătură privată
Registrele și hârtiile domestice
Registrele profesioniștilor
Mențiunile făcute de creditor
Noțiune
Prezumția de validitate a înscrierii
Puterea doveditoare
Regimul duplicatelor
Regimul copiilor
Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...