Infracțiuni de audiență | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecata - Dispoziții generale -
Infracțiuni de audiență

Art. 218. - Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dacă în cursul ședinței se săvârșește o infracțiune, președintele o constată și îl identifică pe făptuitor. Procesul-verbal întocmit se trimite procurorului.

(2) Instanța poate, în condițiile legii penale, să dispună și reținerea făptuitorului. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Constatarea infracțiunilor de audiență. În cazul în care în cursul ședinței se comite o faptă penală, președintele completului de judecată va constata fapta și va identifica făptuitorul. 
    Deși alin. (2) al normei reglementează dreptul instanței de a dispune, în condițiile legii penale, reținerea făptuitorului, pornind de la prevederile art. 143 CPP, conform cărora reținerea este o măsură preventivă ce poate fi dispusă numai de procuror sau de organul de cercetare penală, apreciem că instanța de judecată nu va putea dispune reținerea persoanei. Însă, conform art. 299 CPP, care se referă la constatarea infracțiunilor de audiență, instanța poate dispune arestarea preventivă a învinuitului, iar președintele va emite un mandat de arestare. Despre luarea măsurii se face mențiune în încheierea de ședință, iar învinuitul este trimis de îndată procurorului, împreună cu procesul-verbal și cu mandatul de arestare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Poliția ședinței de judecată
Infracțiuni de audiență
Verificări privind prezentarea părților
Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Amânarea judecății prin învoiala părților
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Discutarea cererilor și excepțiilor
Folosirea traducătorului și interpretului
Ascultarea minorilor
Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Imposibilitatea și refuzul de a semna
Reviste:
Continuitate și discontinuitate în evoluția incriminărilor contra înfăptuirii justiției (propuneri de lege ferenda)
Propuneri de lege ferenda cu privire la infracțiunile contra înfăptuirii justiției (II)
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...