Încetarea mandatului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reprezentarea părților în judecată - Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională -
Încetarea mandatului

Art. 88. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Mandatul nu încetează prin moartea celui care l-a dat și nici dacă acesta a devenit incapabil. Mandatul dăinuiește până la retragerea lui de către moștenitori sau de către reprezentantul legal al incapabilului.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Încetarea mandatului judiciar, prin retragere de către moștenitorii sau reprezentantul legal al mandantului. În principiu, moartea ori punerea sub interdicție a mandantului fac ca mandatul să înceteze, convenția de reprezentare având caracter intuitu personae [art. 2030 lit. c) NCC]. Cu toate acestea, în procesul civil, mandatarul este ținut să își îndeplinească în continuare mandatul, până la retragerea lui de către moștenitorii părții care l-a dat ori de către reprezentantul legal al incapabilului. Se evită astfel prejudicierea drepturilor și intereselor legitime ale moștenitorilor ori ale incapabilului. Este posibil ca moștenitorii mandantului decedat, introduși în proces, să confirme mandatul și efectele acestuia se vor produce în continuare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Suspendarea judecății cauzei
Împrejurări care pun capăt procesului
Terminarea cercetării procesului
Noțiune
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...