Înalta Curte de Casație și Justiție | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența materială - Competența după materie și valoare -
Înalta Curte de Casație și Justiție

Art. 97. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Înalta Curte de Casație și Justiție judecă: Jurisprudență

1. recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel, precum și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege; Jurisprudență, Reviste (1)

2. recursurile în interesul legii; Jurisprudență

3. cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept;

4. orice alte cereri date prin lege în competența sa. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență materială absolută. Înalta Curte de Casație și Justiție judecă în recurs, recurs în interesul legii, cererile în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept și orice alte cereri date prin lege în competența sa. 
   2. Competența privind judecata în primă instanță și în recurs. Înalta Curte de Casație și Justiție judecă: recursurile împotriva sentințelor pronunțate de secțiile de contencios administrativ și fiscal ale curților de apel, dacă prin lege organică specială nu se prevede altfel; recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel în apel; recursurile și cererile judecate în primă instanță de Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Capacitatea procesuală de folosință
Capacitatea procesuală de exercițiu
Curatela specială
Condiții de existență
Regimul juridic al coparticipării procesuale
Condiții de acordare
Dispoziții speciale
Judecătoria
Tribunalul
Curtea de apel
Înalta Curte de Casație și Justiție
Reguli generale
Cazul mai multor capete principale de cerere
Cererea formulată de mai mulți reclamanți
Valoarea cererii în cazuri speciale
Cererea de plată parțială
Cererea privind prestații succesive
Cererile în materie imobiliară
Cererile în materie de moștenire
Dispoziții speciale
Excepția de necompetență
Reviste:
Competența de soluționare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunțate în apel de Tribunal
Suspendarea provizorie a executării sentinței. Cerere ulterioară soluționării cererii de suspendare a executării formulate în cadrul recursului
Simplificarea regulilor de determinare a competenței instanțelor judecătorești
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...