Imposibilitatea de a comunica actul de procedură | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Citarea și comunicarea actelor de procedură -
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură

Art. 166. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Când comunicarea actelor de procedură nu se poate face deoarece imobilul a fost demolat, a devenit nelocuibil sau de neîntrebuințat ori destinatarul actului nu mai locuiește în imobilul respectiv sau atunci când comunicarea nu poate fi făcută din alte motive asemănătoare, agentul va raporta cazul grefei instanței spre a înștiința din timp partea care a cerut comunicarea despre această împrejurare și a-i pune în vedere să facă demersuri pentru a obține noua adresă unde urmează a se face comunicarea.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Imposibilitatea comunicării actelor de procedură din cauza dărâmării clădirii ori din alte motive asemănătoare. În cazul în care comunicarea actelor de procedură nu poate fi realizată din diferite motive, de natură obiectivă sau uneori subiectivă, cum ar fi faptul dărâmării clădirii, a devenirii nelocuibile, imposibil de întrebuințat, a mutării destinatarului din acel imobil ori din alte motive asemănătoare, enumerarea fiind enunțiativă, exemplificativă, agentul însărcinat cu comunicarea actelor de procedură va depune actul la grefa instanței, făcând mențiune despre motivul pentru care actul de procedură nu a putut fi comunicat. În această situație, instanța este obligată să înștiințeze partea care a cerut comunicarea interesată despre această împrejurare, punându-i în vedere să depună diligențe pentru a afla noua adresă în vederea legalei îndepliniri a procedurii de comunicare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Obligația alegerii locului citării
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Termenul pentru înmânarea citației
Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Înmânarea făcută personal celui citat
Înmânarea făcută altor persoane
Procedura de comunicare
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal
Data îndeplinirii procedurii
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Citarea prin publicitate
Afișarea
Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Comunicarea în instanță
Zilele de comunicare
Schimbarea locului citării
Comunicarea către alți participanți
Noțiune și clasificare
Nulitatea condiționată
Nulitatea necondiționată
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...