Împlinirea termenului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Termenele procedurale -
Împlinirea termenului

Art. 182. - Reviste (2), Doctrină (1)

(1) Termenul care se socotește pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlinește la ora 24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanță sau într-un alt loc, termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispozițiile art. 183 fiind aplicabile. Jurisprudență, Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
    Împlinirea termenelor calculate pe zile, săptămâni, luni sau ani. Ca regulă generală, în cazul termenelor calculate pe zile, săptămâni, luni sau ani, un astfel de termen se consideră împlinit la ora 24,00 a ultimei zile în care mai poate fi îndeplinit actul de procedură. Prin excepție, atunci când este vorba de un act ce trebuie depus într-un anumit termen la instanța de judecată sau în alt loc, termenul se împlinește nu la ora 24,00 a ultimei zile în care se mai poate depune actul, ci la ora la care încetează activitatea de la locul unde trebuie depus actul. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Interesul de a acționa
Realizarea drepturilor afectate de un termen
Constatarea existenței sau inexistenței unui drept
Calitatea procesuală
Legitimarea procesuală a altor persoane
Transmiterea calității procesuale
Situația procesuală a înstrăinătorului și a succesorilor săi
Sancțiunea încălcării condițiilor de exercitare a acțiunii civile
Stabilirea termenelor
Calculul termenelor
Împlinirea termenului
Actele depuse la poștă, servicii specializate de curierat, unități militare sau locuri de deținere
Curgerea termenului Prelungirea acestuia
Nerespectarea termenului Sancțiuni
Repunerea în termen
Încălcarea obligațiilor privind desfășurarea procesului Sancțiuni
Alte cazuri de sancționare
Despăgubiri pentru amânarea procesului
Stabilirea amenzii și despăgubirii
Cererea de reexaminare
Subiectele contestației și motivele ei
Reviste:
Este depus în termen actul de procedură trimis prin fax/poșta electronică în ultima zi a termenului, după închiderea programului la instanță?
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...