Formularea unei noi cereri de strămutare | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Incidente procedurale privitoare la competența instanței - Strămutarea proceselor Delegarea instanței -
Formularea unei noi cereri de strămutare

Art. 146. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Strămutarea procesului nu poate fi cerută din nou, în afară de cazul în care noua cerere se întemeiază pe împrejurări necunoscute la data soluționării cererii anterioare sau ivite după soluționarea acesteia. Jurisprudență

(2) Cererea de strămutare a cauzei introdusă cu nerespectarea prevederilor alin. (1) este inadmisibilă dacă pricina se află pe rolul aceleiași instanțe. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cereri de strămutare succesive, întemeiate pe aceleași motiv de drept. Printr-o normă imperativă, se interzice, în principiu, formularea unor cereri consecutive de strămutare, întemeiate pe unul și același motiv legal de strămutare, dintre cele reglementate prin art. 140 NCPC. Identitatea vizează, așadar, cauza cererii de strămutare (causa debendi), în raport cu aceasta urmând a se aprecia cu privire la admisibilitatea noii cereri de strămutare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dispoziții speciale
Probele administrate în fața instanței necompetente
Excepția litispendenței
Excepția conexității
Temeiul strămutării
Cererea de strămutare
Instanța competentă
Suspendarea judecării procesului
Judecarea cererii
Efectele admiterii cererii
Formularea unei noi cereri de strămutare
Delegarea instanței
Dreptul de a sesiza instanța
Procedura prealabilă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Numărul de exemplare
Nulitatea cererii
Timbrarea cererii
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...