Forma mandatului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reprezentarea părților în judecată - Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională -
Forma mandatului

Art. 85. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică dată mandatarului care nu are calitatea de avocat se dovedește prin înscris autentic. Jurisprudență

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), dreptul de reprezentare mai poate fi dat și prin declarație verbală, făcută în instanță și consemnată în încheierea de ședință, cu arătarea limitelor și a duratei reprezentării. Jurisprudență

(3) Împuternicirea de a reprezenta o persoană fizică sau persoană juridică dată unui avocat ori consilier juridic se dovedește prin înscris, potrivit legilor de organizare și exercitare a profesiei. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Mandatul judiciar. Mandatul este constatat, de regulă, printr-un înscris numit procură. În practică, se folosesc și denumiri specifice, precum: "împuternicire avocațială", în cazul reprezentării prin avocat, ori "delegație", atunci când persoana juridică este reprezentată în proces prin consilierul său juridic. 
    Apărătorul se legitimează cu împuternicirea avocațială, emisă în baza contractului de asistență juridică încheiat în formă scrisă, cu clientul său. În cazul în care procura este dată unui avocat, semnătura va fi certificată potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată(263). În conformitate cu anexa II din Statutul profesiei de avocat, împuternicirea avocațială trebuie să aibă număr și să rezulte din cuprinsul său numărul și data contractului de asistență juridică în temeiul căruia a fost emisă și numai în prezența unor asemenea mențiuni nu este necesară semnătura celui reprezentat, altfel mandatul avocatului nu este valabil(264). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Intervenția accesorie
Procedura de judecată Căi de atac
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Suspendarea judecății cauzei
Reviste:
Contract de vânzare cumpărare încheiat ulterior deschiderii procedurii insolvenței. Aplicarea eronată a principiului validității aparenței în drept
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...