Folosirea traducătorului și interpretului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecata - Dispoziții generale -
Folosirea traducătorului și interpretului

Art. 225. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Când una dintre părți sau dintre persoanele care urmează să fie ascultate nu cunoaște limba română, instanța va folosi un traducător autorizat. Dacă părțile sunt de acord, judecătorul sau grefierul poate face oficiul de traducător. În situația în care nu poate fi asigurată prezența unui traducător autorizat, se vor aplica prevederile art. 150 alin. (4). Jurisprudență

(2) În cazul în care una dintre persoanele prevăzute la alin. (1) este mută, surdă sau surdomută ori, din orice altă cauză, nu se poate exprima, comunicarea cu ea se va face în scris, iar dacă nu poate citi sau scrie, se va folosi un interpret. Jurisprudență

(3) Dispozițiile privitoare la experți se aplică în mod corespunzător și traducătorilor și interpreților.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Principiul desfășurării procesului în limba română. Procesul civil se desfășoară în limba română. Potrivit art. 128 alin. (1) din Constituție, republicată, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, și art. 18 NCPC, procedura judiciară se desfășoară în limba română. De asemenea, conform art. 14 alin. (5) din Legea nr. 304/2004, republicată, cererile și actele procedurale se întocmesc numai în limba română. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Poliția ședinței de judecată
Infracțiuni de audiență
Verificări privind prezentarea părților
Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Amânarea judecății prin învoiala părților
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Discutarea cererilor și excepțiilor
Folosirea traducătorului și interpretului
Ascultarea minorilor
Prezența personală a părților în vederea soluționării amiabile a litigiului
Imposibilitatea și refuzul de a semna
Termen în cunoștință
Preschimbarea termenului
Notele de ședință Înregistrarea ședinței
Redactarea încheierii de ședință
Cuprinsul încheierii de ședință
Reguli aplicabile
Încheieri preparatorii și interlocutorii
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...