Fixarea primului termen de judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Sesizarea instanței de judecată - Cererea de chemare în judecată -
Fixarea primului termen de judecată

Art. 201. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

(1) Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată, dispune, prin rezoluție, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligația de a depune întâmpinare, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată, în condițiile art. 165. Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(2) Întâmpinarea se comunică de îndată reclamantului, care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul va lua cunoștință de răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. Jurisprudență

(3) În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. Jurisprudență

(4) În cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (1) sau, după caz, reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termenul prevăzut la alin. (2), la data expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluție primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluției, dispunând citarea părților. Jurisprudență, Reviste (1)

(5) În procesele urgente, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) pot fi reduse de judecător în funcție de circumstanțele cauzei. Jurisprudență

(6) În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat, rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei. Citarea se va face cu respectarea dispozițiilor art. 156. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
   123. Împrejurarea că întâmpinarea nu se comunică reclamantului (prin derogare de la art. 201 NCPC), care va lua cunoștință de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei, poate ridica probleme sub aspectul dreptului la apărare al creditorului, acesta putând fi pus în situația de a lua cunoștință de conținutul acesteia abia la termenul de judecată (mai ales că este posibil ca întâmpinarea să nu fie depusă la dosar mai înainte de luarea dosarului la studiu de către judecător pentru pregătirea ședinței de judecată). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Comunicarea cererii de chemare în judecată. Dacă cerințele prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată sunt îndeplinite, judecătorul desemnat aleatoriu să soluționeze cererea (sau completul de judecată, după caz, în ipoteza completelor colegiale) va dispune, prin rezoluție, comunicarea cererii de chemare în judecată pârâtului. Odată cu comunicarea cererii de chemare în judecată, pârâtul va fi încunoștințat cu privire la obligația sa de a depune întâmpinare, sub sancțiunea decăderii sale din dreptul de a propune probe, de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică, potrivit art. 205 alin. (2) NCPC. [ Mai mult... ] 

Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
   320. Întâmpinarea. Potrivit art. 675 alin. (3) CPC, întâmpinarea nu este obligatorie. Potrivit art. 201 alin. (1) NCPC, întâmpinarea devine obligatorie, de la intrarea în vigoare a noului cod. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Delegarea instanței
Dreptul de a sesiza instanța
Procedura prealabilă
Cuprinsul cererii de chemare în judecată
Numărul de exemplare
Nulitatea cererii
Timbrarea cererii
Cumulul de cereri
Înregistrarea cererii
Verificarea cererii și regularizarea acesteia
Fixarea primului termen de judecată
Reprezentarea judiciară a părților în caz de coparticipare procesuală
Măsuri pentru pregătirea judecății
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Reviste:
Conflict negativ de competență. Invocarea excepției necompetenței teritoriale. Condiții și efecte
Considerații privind regimul juridic aplicabil cererii de apel potrivit noului cod de procedură civilă
Cererea de reexaminare reglementată de noul Cod de procedură civilă. Condiții de admisibilitate
Admisibilitatea și efectele cererii de recuzare a instanței în etapa scrisă a procesului civil
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Cariera judecătorilor și procurorilor. Cereri de transfer la schimb. Legalitatea respingerii
1. Întreruperea cursului prescripției extinctive prin formularea unei cereri de chemare în judecată. Anularea cererii inițiale. Formularea unei noi cereri în termen de 6 luni. Necesitatea analizării fondului cauzei pentru verificarea împlinirii cursului prescripției
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
Comentariile Codului civil Posesia. Uzucapiunea(art. 916-952)
;
se încarcă...