Excepția conexității | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Incidente procedurale privitoare la competența instanței - Litispendența și conexitatea -
Excepția conexității

Art. 139. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Pentru asigurarea unei bune judecăți, în primă instanță este posibilă conexarea mai multor procese în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între ele o strânsă legătură. Jurisprudență

(2) Excepția conexității poate fi invocată de părți sau din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecată înaintea instanței ulterior sesizate, care, prin încheiere, se va pronunța asupra excepției. Încheierea poate fi atacată numai odată cu fondul.

(3) Dosarul va fi trimis instanței mai întâi învestite, în afară de cazul în care reclamantul și pârâtul cer trimiterea lui la una dintre celelalte instanțe. Modificări (1), Jurisprudență

(4) Când una dintre cereri este de competența exclusivă a unei instanțe, conexarea se va face la acea instanță. Modificări (1), Jurisprudență

(5) În orice stare a judecății procesele conexate pot fi disjunse și judecate separat, dacă numai unul dintre ele este în stare de judecată. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Conexarea cauzelor în primă instanță. Noțiune. În cazul în care pe rolul aceleiași instanțe sau pe rolul unor instanțe diferite, însă de același grad, există mai multe procese în care sunt aceleași părți ori aceleași părți împreună cu altele, între care există o strânsă legătură sub aspectul obiectului și al cauzei, părțile sau instanța de judecată, din oficiu, poate dispune conexarea cauzelor. În actuala reglementare a instituției conexării, ea este posibilă numai în primă instanță, dispozițiile alin. (1) al normei analizate fiind exprese și imperative sub acest aspect. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Excepția de necompetență
Invocarea excepției
Verificarea competenței
Soluționarea excepției
Conflictul de competență Cazuri
Suspendarea procesului
Soluționarea conflictului de competență
Dispoziții speciale
Probele administrate în fața instanței necompetente
Excepția litispendenței
Excepția conexității
Temeiul strămutării
Cererea de strămutare
Instanța competentă
Suspendarea judecării procesului
Judecarea cererii
Efectele admiterii cererii
Formularea unei noi cereri de strămutare
Delegarea instanței
Dreptul de a sesiza instanța
Procedura prealabilă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...