Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - Principiile fundamentale ale procesului civil -
Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil

Art. 6. - Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(1) Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim și previzibil, de către o instanță independentă, imparțială și stabilită de lege. În acest scop, instanța este datoare să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea cu celeritate a judecății. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în faza executării silite.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Dreptul la un proces echitabil în materie civilă. Acest text normativ reglementează, în acord cu dispozițiile Convenției europene, cu cele comunitare și internaționale(9), drepturi procedurale care se constituie în tot atâtea garanții pentru punerea în valoare a drepturilor și libertăților ce sunt recunoscute unei persoane în fața instanței de judecată(10). Este ceea ce în mod generic a fost denumit "dreptul la un proces echitabil în materie civilă" și apare reglementat în mod similar în documentele internaționale. De altfel, chiar similitudinea care există între numărul acestui articol și acela al normei convenționale este sugestivă și vădește o intenție în acest sens. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Obiectul și scopul Codului de procedură civilă
Aplicabilitatea generală a Codului de procedură civilă
Aplicarea prioritară a tratatelor internaționale privitoare la drepturile omului
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil
Legalitatea
Egalitatea
Dreptul de dispoziție al părților
Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Buna credință
Dreptul la apărare
Contradictorialitatea
Oralitatea
Nemijlocirea
Reviste:
Contestația privind tergiversarea unui proces de muncă
Calitatea de a contesta hotărârea adunării creditorilor. Valabilitatea formală a votului exprimat prin corespondență. Obligativitatea motivării hotărârii. Neprimirea votului și încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 adițional la Convenția europeană a drepturilor omului
Efectul suspendării executării silite în cazul introducerii unei cereri de reexaminare a acțiunii de contestație la executare
Opinii privind condițiile pentru admisibilitatea ordonanței președințiale
Considerații analitice și critice referitoare la unele aspecte procedurale în materia jurisdicției conflictelor individuale de muncă privite prin prisma normelor de tehnică legislativă
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...