Depunerea înscrisurilor | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Administrarea probei cu înscrisuri -
Depunerea înscrisurilor

Art. 292. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Dacă prin lege nu se dispune altfel, fiecare parte are dreptul să depună înscrisurile de care înțelege să se folosească, în copie certificată pentru conformitate. Jurisprudență

(2) Dacă înscrisul este depus în copie, partea care l-a depus este obligată să aibă asupra sa originalul și, la cerere, să îl prezinte instanței, sub sancțiunea de a nu se ține seama de înscris. Jurisprudență

(3) Dacă partea adversă nu poate să își dea seama de exactitatea copiei față cu originalul înfățișat în ședință, judecătorul va putea acorda un termen scurt, obligând partea să depună originalul în păstrarea grefei. Jurisprudență

(4) Înscrisurile depuse în original nu vor putea fi retrase decât după ce se vor lăsa copii legalizate de grefierul instanței unde au fost depuse. Jurisprudență

(5) Înscrisurile întocmite în altă limbă decât cea folosită în fața instanței trebuie însoțite de traduceri legalizate.

(6) Înscrisurile depuse în copie la dosar nu pot fi retrase de părți.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Copii certificate de parte. Înscrisurile de care fiecare parte înțelege să se folosească în cauză se depun, ca regulă generală, în copie certificată de parte sau de apărătorul acesteia pentru conformitate cu originalul, ori de câte ori prin lege nu se prevede altfel. 
   2. Prezentarea originalului înscrisului pentru compararea cu copiile depuse la dosar. Ori de câte ori o parte se prevalează de proba cu înscrisuri și depune la dosar înscrisurile invocate în copie certificată pentru conformitate cu originalul, ea este obligată ca în ședința de judecată să aibă originalul asupra sa pentru a-l prezenta instanței în vederea comparării copiei cu originalul. Nimic nu împiedică partea să depună originalul la dosar anterior termenului de judecată stabilit, cât timp aceasta poate retrage originalul după ce instanța verifică și atestă conformitatea copiei certificate aflate în dosar cu originalul care este prezentat de parte. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Noțiune
Prezumția de validitate a înscrierii
Puterea doveditoare
Regimul duplicatelor
Regimul copiilor
Copiile făcute pe microfilme sau pe suporturi informatice
Putere doveditoare
Alte categorii de înscrisuri
Anexele
Modificările înscrisului
Depunerea înscrisurilor
Obligația părții adverse de a prezenta înscrisul
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...