Denunțarea înscrisului ca fals | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dovada cu înscrisuri - Verificarea înscrisurilor -
Denunțarea înscrisului ca fals

Art. 304. - Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (2)

(1) Dacă cel mai târziu la primul termen după prezentarea unui înscris folosit în proces una dintre părți declară că acesta este fals prin falsificarea scrierii sau semnăturii, ea este obligată să arate motivele pe care se sprijină. Jurisprudență, Reviste (2)

(2) Dacă partea care folosește înscrisul nu este prezentă, instanța va ordona ca aceasta să se prezinte personal pentru a lua cunoștință de denunțarea înscrisului ca fals, să depună originalul și să dea explicațiile necesare. Jurisprudență

(3) Judecătorul poate ordona prezentarea părților chiar și înainte de primul termen de judecată, dacă partea declară, prin întâmpinare, că scrierea sau semnătura sa este falsificată. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) În cazuri temeinic justificate, părțile pot fi reprezentate prin mandatari cu procură specială. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    Nici măcar suspendarea cauzei și sesizarea parchetului care pot interveni potrivit art. 307 NCPC (dacă debitorul insistă în defăimarea înscrisului, iar creditorul stăruie să se folosească de acesta) nu contravin rațiunii art. 1022 alin. (1) NCPC - text edictat în favoarea creditorului -, fiind preferabilă o suspendare în procedura ordonanței de plată, până la finalizarea cercetărilor falsului de către procuror, decât sesizarea din nou a instanței potrivit dreptului comun. Oricum, creditorul poate renunța oricând la judecata cererii privind ordonanța de plată, dacă apreciază că pe calea dreptului comun își poate valorifica mai eficient pretențiile. Mai mult, a exclude procedura falsului din cadrul procedurii ordonanței de plată ar însemna a deschide debitorului o facilă cale de "contestare" a creanței, care ar trimite litigiul pe calea dreptului comun, fără ca acesta să se expună riscurilor inerente înscrierii în fals în cadrul procedurii ordonanței de plată. Însă, în condițiile art. 308 NCPC, dacă cercetarea falsului de către instanța civilă - când acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare ori nu poate continua - presupune alte probatorii decât înscrisurile, cererea creditorului va trebui respinsă pentru a urma calea dreptului comun. [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Procedura înscrierii în fals. Obiect. Textul reglementează procedura înscrierii în fals, care poate avea ca obiect fie un înscris sub semnătură privată, fie un înscris autentic. 
   2. Declararea înscrisului ca fals. Termen. Sancțiune. Există posibilitatea ca partea căreia i se opune un înscris să declare că scrisul sau semnătura aplicată pe acel înscris este falsă. Într-o asemenea situație, ea este obligată să arate motivele care stau la baza defăimării scrisului sau semnăturii. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cazuri de respingere a cererii de prezentare a înscrisului
Refuzul de a prezenta înscrisul
Cercetarea înscrisului prin judecătorul delegat
Obligația terțului de a prezenta înscrisul
Obligația autorității sau instituției publice de a prezenta înscrisul
Înscrisurile care nu pot fi trimise instanței
Prezentarea registrelor profesioniștilor
Recunoașterea sau contestarea înscrisului sub semnătură privată
Obligația de verificare a înscrisului
Procedura de verificare
Denunțarea înscrisului ca fals
Verificarea stării înscrisului denunțat ca fals
Ascultarea părților
Suspendarea procesului și sesizarea parchetului
Cercetarea falsului de către instanța civilă
Admisibilitatea probei
Începutul de dovadă scrisă
Ascultarea și înlocuirea martorilor
Ascultarea martorilor necitați
Refuzul martorului de a se prezenta
Imposibilitatea de prezentare
Reviste:
Elementele răspunderii patrimoniale. Sarcina probei. Rolul activ al judecătorului
Inadmisibilitatea recursurilor în procedura contravențională rutieră împotriva sentințelor pronunțate înainte de 18 iulie 2012
Clauză de neconcurență inclusă în contractul de muncă. Clauză penală subsecventă. Interpretare
Avocat. Cheltuieli de judecată. Onorariu de succes
Acțiune în revendicare a unui imobil înstrăinat în baza Legii nr. 112/1995, formulată după parcurgerea procedurii administrative prevăzută de Legea nr. 10/2001. Păstrarea bunului în proprietatea cumpărătorului
Acțiune pentru plata sumelor datorate cu titlu de remunerație compensatorie pentru importurile de aparate ce permit reproducerea operelor fixate pe suport grafic sau analog
Personal contractual. Reîncadrare. Neincludere spor dispozitiv
Brevet de invenție. Plata drepturilor bănești cuvenite ca urmare a aplicării invenției
Răspunderea patrimonială a administratorului. Cerere reconvențională a administratorului de retragere din societate. Excepție de litispendență. Inadmisibilitate
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...