Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Citarea și comunicarea actelor de procedură -
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului-verbal

Art. 164. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Dovada de înmânare a citației sau a altui act de procedură ori, după caz, procesul-verbal va cuprinde:

a) anul, luna, ziua și ora când dovada a fost luată sau procesul-verbal a fost întocmit; Jurisprudență

b) numele, prenumele și funcția agentului, precum și, dacă este cazul, ale funcționarului de la primărie; Jurisprudență

c) numele și prenumele sau denumirea, după caz, și domiciliul ori sediul destinatarului, cu arătarea numărului etajului, apartamentului sau camerei, dacă cel citat locuiește într-o clădire cu mai multe etaje ori apartamente sau în hotel, precum și dacă actul de procedură a fost înmânat la locuința sa, depus în cutia poștală ori afișat pe ușa locuinței. Dacă actul de procedură a fost înmânat în alt loc, se va face mențiune despre aceasta; Jurisprudență

d) numele, prenumele și calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea, în cazul în care actul de procedură a fost înmânat altei persoane decât destinatarului; Jurisprudență

e) denumirea instanței de la care emană citația ori alt act de procedură și numărul dosarului; Jurisprudență

f) semnătura celui care a primit citația sau alt act de procedură, precum și semnătura agentului sau, după caz, funcționarului de la primărie care o certifică, iar în cazul în care se întocmește proces-verbal, semnătura agentului, respectiv a funcționarului primăriei. Jurisprudență

(2) Procesul-verbal va cuprinde, de asemenea, și arătarea motivelor pentru care a fost întocmit.

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și f) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Jurisprudență

(4) Mențiunile din procesul-verbal privitoare la faptele constatate personal de cel care l-a întocmit nu pot fi combătute decât prin procedura înscrierii în fals. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Cuprinsul și forma dovezii de înmânare și a procesului-verbal încheiat. Textul analizat indică elementele pe care trebuie să le cuprindă dovada de înmânare a citației sau a altui act de procedură, respectiv procesul-verbal încheiat de persoana însărcinată cu înmânarea actelor de procedură. Așa cum am subliniat în cadrul analizei art. 157 NCPC, citația are două părți: prima este citația propriu-zisă, reglementată legal de art. 157 NCPC, și a doua este procesul-verbal sau dovada de înmânare a citației, reglementate în cuprinsul acestei norme analizate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Organe competente și modalități de comunicare
Locul citării
Obligația alegerii locului citării
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Termenul pentru înmânarea citației
Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Înmânarea făcută personal celui citat
Înmânarea făcută altor persoane
Procedura de comunicare
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal
Data îndeplinirii procedurii
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Citarea prin publicitate
Afișarea
Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Comunicarea în instanță
Zilele de comunicare
Schimbarea locului citării
Comunicarea către alți participanți
Noțiune și clasificare
Reviste:
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...