Cuprinsul citației | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Citarea și comunicarea actelor de procedură -
Cuprinsul citației

Art. 157. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Citația va cuprinde: Jurisprudență

a) denumirea instanței, sediul ei și, când este cazul, alt loc decât sediul instanței unde urmează să se desfășoare judecarea procesului;

b) data emiterii citației;

c) numărul dosarului; Jurisprudență

d) anul, luna, ziua și ora înfățișării; Jurisprudență

e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a celui citat, precum și locul unde se citează; Jurisprudență

f) calitatea celui citat;

g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii;

h) indicarea, dacă este cazul, a taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar datorate de cel citat; Jurisprudență, Reviste (1)

i) mențiunea că, prin înmânarea citației, sub semnătură de primire, personal ori prin reprezentant legal sau convențional ori prin funcționarul sau persoana însărcinată cu primirea corespondenței pentru un termen de judecată, cel citat este considerat că are în cunoștință și termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citația i-a fost înmânată; Jurisprudență

j) alte mențiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanță;

k) ștampila instanței și semnătura grefierului.

(2) În citație se menționează, când este cazul, orice date necesare pentru stabilirea adresei celui citat, precum și dacă citarea se face cu chemarea la interogatoriu sau dacă cel citat este obligat să prezinte anumite înscrisuri ori dacă i se comunică odată cu citația alte acte de procedură. În cazurile în care întâmpinarea nu este obligatorie, în citație se va menționa obligația pârâtului de a-și pregăti apărarea pentru primul termen de judecată, propunând probele de care înțelege să se folosească, sub sancțiunea prevăzută de lege, care va fi indicată expres.

(3) Cerințele de la alin. (1) lit. a), c), d), e) și k) sunt prevăzute sub sancțiunea nulității. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Formularul de citație. Practic, citația este formată din două părți. Prima parte constituie citația propriu-zisă și ea este lăsată persoanei citate. A doua parte reprezintă dovada de îndeplinire a procedurii de citare, respectiv procesul-verbal încheiat de cel însărcinat cu îndeplinirea procedurii de citare, din care rezultă date și informații privind modul în care s-a realizat efectiv citarea persoanelor menționate în cuprinsul procesului-verbal. Această parte se restituie la dosar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Incidente privind arbitrajul
Condițiile generale
Numărul de exemplare
Înscrisurile anexate
Cererea formulată prin reprezentant
Cererea greșit denumită
Obligația de a cita părțile
Organe competente și modalități de comunicare
Locul citării
Obligația alegerii locului citării
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Termenul pentru înmânarea citației
Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Înmânarea făcută personal celui citat
Înmânarea făcută altor persoane
Procedura de comunicare
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal
Data îndeplinirii procedurii
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Citarea prin publicitate
Reviste:
Concursul dintre excepția de netimbrare a cererii de chemare în judecată și excepția de necompetență a instanței
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...