Contradictorialitatea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - Principiile fundamentale ale procesului civil -
Contradictorialitatea

Art. 14. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Instanța nu poate hotărî asupra unei cereri decât după citarea sau înfățișarea părților, dacă legea nu prevede altfel. Jurisprudență

(2) Părțile trebuie să își facă cunoscute reciproc și în timp util, direct sau prin intermediul instanței, după caz, motivele de fapt și de drept pe care își întemeiază pretențiile și apărările, precum și mijloacele de probă de care înțeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să își poată organiza apărarea. Jurisprudență

(3) Părțile au obligația de a expune situația de fapt la care se referă pretențiile și apărările lor în mod corect și complet, fără a denatura sau omite faptele care le sunt cunoscute. Părțile au obligația de a expune un punct de vedere propriu față de afirmațiile părții adverse cu privire la împrejurări de fapt relevante în cauză. Jurisprudență

(4) Părțile au dreptul de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță din oficiu. Jurisprudență

(5) Instanța este obligată, în orice proces, să supună discuției părților toate cererile, excepțiile și împrejurările de fapt sau de drept invocate. Jurisprudență, Reviste (1)

(6) Instanța își va întemeia hotărârea numai pe motive de fapt și de drept, pe explicații sau pe mijloace de probă care au fost supuse, în prealabil, dezbaterii contradictorii. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Principiul contradictorialității. Forme de exprimare. Prin norma analizată este consacrat principiul contradictorialității, care este de esența procesului civil, implicând pentru părți următoarele drepturi procesuale: a) dreptul părților de a se înfățișa în persoană în fața instanței de judecată, corelativ cu obligația instanței de a dispune citarea părților; b) dreptul părților de a-și face cunoscute reciproc și în timp util, direct sau prin intermediul instanței, după caz, motivele de fapt și de drept pe care își întemeiază pretenții și apărările, precum și mijloacele de probă de care înțeleg să se folosească; c) dreptul părților de a discuta și argumenta orice chestiune de fapt sau de drept invocată în cursul procesului de către orice participant la proces, inclusiv de către instanță, din oficiu. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Aplicarea prioritară a dreptului Uniunii Europene
Îndatoriri privind primirea și soluționarea cererilor
Dreptul la un proces echitabil, în termen optim și previzibil
Legalitatea
Egalitatea
Dreptul de dispoziție al părților
Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Buna credință
Dreptul la apărare
Contradictorialitatea
Oralitatea
Nemijlocirea
Publicitatea
Limba desfășurării procesului
Continuitatea
Respectarea principiilor fundamentale
Încercarea de împăcare a părților
Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Respectul cuvenit justiției
Legea aplicabilă proceselor noi
Reviste:
RIL: Recursul împotriva hotărârii prin care a fost soluționată cererea de revizuire
Faza scrisă a procesului civil în lumina noului C. proc. civ., republicat
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...