Conținutul mandatului | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reprezentarea părților în judecată - Dispoziții speciale privind reprezentarea convențională -
Conținutul mandatului

Art. 87. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Mandatul este presupus dat pentru toate actele procesuale îndeplinite în fața aceleiași instanțe; el poate fi însă restrâns, în mod expres, la anumite acte. Jurisprudență

(2) Avocatul care a reprezentat sau asistat partea la judecarea procesului poate face, chiar fără mandat, orice acte pentru păstrarea drepturilor supuse unui termen și care s-ar pierde prin neexercitarea lor la timp și poate, de asemenea, să introducă orice cale de atac împotriva hotărârii pronunțate. În aceste cazuri, toate actele de procedură se vor îndeplini numai față de parte. Susținerea căii de atac se poate face numai în temeiul unei noi împuterniciri. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Prezumție legală relativă. Mandat dat pentru toate actele. Se prezumă că mandatul ad litem a fost dat pentru toate actele de procedură într-un litigiu determinat, o prezumție legală relativă, care admite dovada contrară. Un mandat general pentru orice litigii este nul. Împuternicirea poate fi restrânsă la anumite acte sau pentru o anumită instanță, mandatul fiind în această ipoteză unul special, ale cărui limite trebuie verificate de instanță și respectate. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Situația intervenientului
Judecarea cererii de intervenție principală
Judecarea cererii de intervenție accesorie
Formele reprezentării
Limitele reprezentării Continuarea judecării procesului
Lipsa dovezii calității de reprezentant
Reprezentarea convențională a persoanelor fizice
Reprezentarea convențională a persoanelor juridice
Forma mandatului
Mandatul general
Conținutul mandatului
Încetarea mandatului
Renunțarea la mandat și revocarea mandatului
Scopul și conținutul cercetării procesului
Estimarea duratei cercetării procesului
Alegerea procedurii de administrare a probelor
Locul cercetării procesului
Asigurarea celerității
Suspendarea judecății cauzei
Împrejurări care pun capăt procesului
Terminarea cercetării procesului
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...