Continuitatea instanței | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Judecata - Dispoziții generale -
Continuitatea instanței

Art. 214. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Membrii completului care judecă procesul trebuie să rămână aceiași în tot cursul judecății.

(2) În cazurile în care, pentru motive temeinice, un judecător este împiedicat să participe la soluționarea cauzei, acesta va fi înlocuit în condițiile legii.

(3) Dacă înlocuirea prevăzută la alin. (2) a avut loc după ce s-a dat cuvântul în fond părților, cauza se repune pe rol.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Continuitatea completului de judecată. Membrii completului de judecată desemnat aleatoriu să soluționeze cauza trebuie să rămână aceiași pe tot parcursul judecății, începând de la momentul încredințării dosarului spre soluționare și până la pronunțarea hotărârii în cauză. Este consacrat principiul continuității completului de judecată. 
    În scopul asigurării continuității, conform art. 22 alin. (2) lit. c) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești, colegiul de conducere al instanței stabilește la începutul fiecărui an compunerea completelor de judecată, urmărind asigurarea continuității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Modificarea cererii de chemare în judecată
Scopul și cuprinsul întâmpinării
Comunicarea întâmpinării
Întâmpinarea comună
Sancțiunea nedepunerii întâmpinării
Noțiune și condiții
Disjungerea cererii reconvenționale
Scopul judecării procesului
Locul judecării procesului
Desfășurarea procesului fără prezența publicului
Continuitatea instanței
Ordinea judecării proceselor
Atribuțiile președintelui completului de judecată
Poliția ședinței de judecată
Infracțiuni de audiență
Verificări privind prezentarea părților
Amânarea cauzei când nu este în stare de judecată
Amânarea judecății prin învoiala părților
Amânarea judecății pentru lipsă de apărare
Judecarea cauzei în lipsa părții legal citate
Discutarea cererilor și excepțiilor
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...