Continuitatea | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Domeniul de reglementare al Codului de procedură civilă și principiile fundamentale ale procesului civil - Principiile fundamentale ale procesului civil -
Continuitatea

Art. 19. - Doctrină (1)

Judecătorul învestit cu soluționarea cauzei nu poate fi înlocuit pe durata procesului decât pentru motive temeinice, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Imposibilitatea înlocuirii judecătorului pe durata procesului. Textul consacră principiul continuității, conform căruia, odată învestit cu soluționarea unei cauze concrete, judecătorul nu va putea fi înlocuit pe durata procesului, până la momentul dezînvestirii sale, prin pronunțarea unei hotărâri. 
    Textul art. 19 trimite la prevederile art. 214 NCPC, care vizează continuitatea în cursul judecății și continuitatea după ce s-a dat cuvântul părților în fond, precum și la prevederile art. 395 alin. (2) NCPC, conform cărora la deliberare pot lua parte numai membrii completului în fața cărora au avut loc dezbaterile, cu referire evidentă la dezbaterile asupra fondului. Prin urmare, dacă între momentul închiderii dezbaterilor judiciare asupra fondului și momentul deliberării se produce schimbarea judecătorului, spre exemplu, în ipoteza unei amânări de pronunțare, este obligatoriu ca procesul să fie repus pe rol, astfel încât părțile să pună concluzii asupra fondului în fața judecătorului care va participa la deliberare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Dreptul de dispoziție al părților
Obligațiile părților în desfășurarea procesului
Obligațiile terților în desfășurarea procesului
Buna credință
Dreptul la apărare
Contradictorialitatea
Oralitatea
Nemijlocirea
Publicitatea
Limba desfășurării procesului
Continuitatea
Respectarea principiilor fundamentale
Încercarea de împăcare a părților
Rolul judecătorului în aflarea adevărului
Respectul cuvenit justiției
Legea aplicabilă proceselor noi
Legea aplicabilă proceselor în curs
Legea aplicabilă mijloacelor de probă
Legea aplicabilă hotărârilor
Teritorialitatea legii de procedură
Noțiune
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...