Condiții de admisibilitate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale - Contestația la executare -
Condiții de admisibilitate

Art. 712. - Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

(1) Dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătorești sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestație motive de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestația la executare și motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică pentru desființarea lui. Jurisprudență, Reviste (6)

(3) Nu se poate face o nouă contestație de către aceeași parte pentru motive care au existat la data primei contestații. Cu toate acestea, contestatorul își poate modifica cererea inițială adăugând motive noi de contestație dacă, în privința acestora din urmă, este respectat termenul de exercitare a contestației la executare. Jurisprudență, Reviste (1)

(4) Creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alți creditori, pentru a lua parte la executare sau la distribuirea sumelor obținute din urmărirea silită a bunurilor debitorului. Reviste (1)

(5) În cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a predării silite a bunului imobil sau mobil, contestația la executare poate fi introdusă și de o terță persoană, însă numai dacă aceasta pretinde un drept de proprietate ori un alt drept real cu privire la bunul respectiv. Reviste (2)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Motivele contestației la executare. Atunci când titlul executoriu este o hotărâre judecătorească sau arbitrală, în contestația la executare nu pot fi invocate apărări de fond, pe care debitorul le-ar fi putut opune în cursul judecății în primă instanță sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă sau cu privire la care s-a statuat cu putere de lucru judecat; nu se poate obține modificarea sau desființarea hotărârii puse în executare, ci doar înlăturarea abuzurilor și neregularităților săvârșite cu prilejul executării silite, respectiv lămurirea dispozitivului echivoc al unei hotărâri. Legea permite apărări de fond împotriva titlului executoriu numai în situația în care urmărirea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu a fost emis de o instanță judecătorească și partea nu a avut la dispoziție, în acest scop, o altă cale de atac specifică. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Îndatorirea terților de a da informații
Martorii asistenți
Drepturile și îndatoririle martorilor asistenți
Termenul de prescripție
Efectele împlinirii termenului de prescripție
Suspendarea prescripției
Întreruperea prescripției
Repunerea în termenul de prescripție
Alte dispoziții aplicabile
Obiectul contestației
Condiții de admisibilitate
Instanța competentă
Termene
Condiții de formă
Procedura de judecată
Căi de atac
Suspendarea executării
Efectele soluționării contestației
Condiții
Efecte
Dreptul la întoarcerea executării
Reviste:
Natura juridică a contestației la executare
Contestația la executare în reglementarea noului cod de procedură civilă - Condițiile contestației la executare
1. Bunuri mobile de uz personal. Sechestru în vederea acoperirii cheltuielilor de executare
ÎNCHIDEREA PROCEDURII DE SUPRAVEGHERE DE CĂTRE COMITETUL DE MINIȘTRI CU PRIVIRE LA GRUPUL DE CAUZE "RUIANU" - OBLIGAȚIILE POZITIVE ALE STATULUI ÎN LEGĂTURĂ CU EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR ÎNTRE PERSOANE PRIVATE
4. Executarea silită a obligațiilor cu caracter succesiv. Cuantumul cheltuielilor de executare. Onorariul executorului judecătoresc și al avocatului. Calitatea procesuală a executorului judecătoresc
Credit de consum. Procedură de executare silită. Termen de 15 zile de la comunicarea procedurii de executare silită pentru invocarea caracterului abuziv al unei clauze. Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții. Directiva 93/13/CEE. Contracte încheiate cu consumatorii
6. Executare prin poprire pentru impozitul datorat pentru întreaga clădire, chiar dacă bunul imobil a fost ulterior partajat fără partajarea datoriilor
2. Contract de concesiune încheiat sub imperiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
STUDIU DE CAZ: Anularea executării silite pentru prescrierea anumitor sume datorate
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...