Comunicarea în instanță | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Citarea și comunicarea actelor de procedură -
Comunicarea în instanță

Art. 170. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Partea prezentă în instanță personal, prin avocat sau prin alt reprezentant este obligată să primească actele de procedură și orice înscris folosit în proces care i se comunică în ședință. Dacă se refuză primirea, actele și înscrisurile se consideră comunicate prin depunerea lor la dosar, de unde, la cerere, partea le poate primi sub semnătură.

(2) Partea are dreptul să ridice și între termene, sub semnătură, actele de procedură și înscrisurile prevăzute la alin. (1).

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Comunicarea actelor de procedură în ședința de judecată. Textul analizat interzice refuzul părții sau al mandatarului acesteia (persoană cu sau fără pregătire juridică) de a primi actele de procedură sau înscrisurile care se folosesc în proces și care se înmânează în cursul ședinței de judecată. Norma reprezintă o derogare de la regula potrivit căreia comunicarea actelor de procedură se face la domiciliul sau reședința părții ori, după caz, la sediul acesteia. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Înmânarea făcută personal celui citat
Înmânarea făcută altor persoane
Procedura de comunicare
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal
Data îndeplinirii procedurii
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Citarea prin publicitate
Afișarea
Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Comunicarea în instanță
Zilele de comunicare
Schimbarea locului citării
Comunicarea către alți participanți
Noțiune și clasificare
Nulitatea condiționată
Nulitatea necondiționată
Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Invocarea nulității
Efectele nulității
Enumerare
Reviste:
Comunicarea actelor de procedură. Momentul de la care începe să curgă termenul de exercitare a căii de atac a apelului (și recursului) în cazul în care, conform legii, acesta începe să curgă de la comunicarea hotărârii. Principiul echipolenței
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...