Compunerea completului de judecată | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Participanții la procesul civil - Judecătorul Incompatibilitatea -
Compunerea completului de judecată

Art. 50. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Abținerea sau recuzarea se soluționează de un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține. Dispozițiile art. 47 alin. (4) rămân aplicabile. Jurisprudență

(2) Când, din pricina abținerii sau recuzării, nu se poate alcătui completul de judecată, cererea se judecă de instanța ierarhic superioară. Jurisprudență

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competență. Compunerea completului învestit cu soluționarea cererii de abținere sau de recuzare. Competent a se pronunța asupra recuzării sau abținerii este un alt complet al instanței respective, în compunerea căruia nu poate intra judecătorul recuzat sau care a declarat că se abține. 
    Această regulă de procedură se justifică prin intenția legiuitorului de a împiedica tergiversarea nejustificată a înfăptuirii actului de justiție, ceea ce contribuie la respectarea dreptului părților la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil, ținându-se seama și de interesele legitime ale celorlalte părți, nu numai de cele ale părții care a formulat cererea de recuzare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cazuri de incompatibilitate absolută
Alte cazuri de incompatibilitate absolută
Abținerea
Recuzarea
Invocarea incompatibilității absolute
Judecătorii care pot fi recuzați
Cererea de recuzare Condiții
Abținerea judecătorului recuzat
Starea cauzei până la soluționarea cererii
Compunerea completului de judecată
Procedura de soluționare a abținerii sau a recuzării
Procedura de soluționare de către instanța superioară
Căi de atac
Incompatibilitatea altor participanți
Enumerare
Modalități de participare
Efecte față de titularul dreptului
Regula generală
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...