Competența teritorială alternativă | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Competența instanțelor judecătorești - Competența teritorială -
Competența teritorială alternativă

Art. 113. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (2)

(1) În afară de instanțele prevăzute la art. 107-112, mai sunt competente: Jurisprudență

1. instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației; Jurisprudență

2. instanța în a cărei circumscripție domiciliază creditorul reclamant, în cererile referitoare la obligația de întreținere, inclusiv cele privind alocațiile de stat pentru copii; Jurisprudență

3. instanța locului prevăzut în contract pentru executarea, fie chiar în parte, a obligației, în cazul cererilor privind executarea, anularea, rezoluțiunea sau rezilierea unui contract; Jurisprudență, Reviste (1)

4. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un raport de locațiune a imobilului; Jurisprudență

5. instanța locului unde se află imobilul, pentru cererile în prestație tabulară, în justificare tabulară sau în rectificare tabulară; Jurisprudență

6. instanța locului de plecare sau de sosire, pentru cererile ce izvorăsc dintr-un contract de transport; Jurisprudență, Reviste (1)

7. instanța locului de plată, în cererile privitoare la obligațiile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec, bilet la ordin sau dintr-un alt titlu de valoare; Jurisprudență

8. instanța domiciliului consumatorului, în cererile având ca obiect executarea, constatarea nulității absolute, anularea, rezoluțiunea, rezilierea sau denunțarea unilaterală a contractului încheiat cu un profesionist sau în cererile având ca obiect repararea pagubelor produse consumatorilor; Jurisprudență, Doctrină (1)

9. instanța în a cărei circumscripție s-a săvârșit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligațiile izvorâte dintr-o asemenea faptă. Jurisprudență

(2) Când pârâtul exercită în mod statornic, în afara domiciliului său, o activitate profesională ori o activitate agricolă, comercială, industrială sau altele asemenea, cererea de chemare în judecată se poate introduce și la instanța în circumscripția căreia se află locul activității respective, pentru obligațiile patrimoniale născute sau care urmează să se execute în acel loc. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    JURISPRUDENȚĂ ► Înalta Curte de Casație și Justiție a hotă­ rât că cererea având ca obiect desființarea unor lucrări situate pe terenul unde pârâta are deschis un punct de lucru este o acțiune personală în realizarea dreptului, guvernată de norme cu caracter de ordine privată, ce reglementează materia competenței teritoriale alternative, prevăzută de dispozițiile art. 7 CPC [art. 109 NCPC, n.n.]. În conformitate cu aceste dispoziții legale, cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are reprezentanță [dezmembrământ fără persona­ litate juridică, conform NCPC, n.n.] pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârșite de acesta. Prin urmare, în această situație, reclamantul are opțiunea alegerii între mai multe instanțe deopotrivă competente, astfel că instanța nu poate invoca din oficiu excepția de necompetență teritorială relativă, aceasta putând fi invocată numai de către pârâtă și numai prin întâmpinare ori, în cazul în care întâmpinarea nu ar fi fost obligatorie, cel mai târziu la prima zi de înfățișare (I.C.C.J., s. a II-a civ., dec. nr. 2098 din 25.04.2012, www.juridice.ro, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Competența teritorială alternativă. Cazuri. Textul evocă nouă categorii de cereri, într-o enumerare limitativă, cu privire la care funcționează o competență teritorială alternativă, fiind competente, alături de instanțele prevăzute la art. 107-112 NCPC, după caz, și următoarele instanțe: 
   a) instanța domiciliului reclamantului, în cererile privitoare la stabilirea filiației. În acțiunile privind filiația, reclamantul are un drept de opțiune între instanța în circumscripția căreia se află domiciliul său și instanța de la domiciliul pârâtului. Legea recunoaște un astfel de drept în considerarea calității reclamantului, dat fiind regimul specific al acestor acțiuni. Sunt astfel de acțiuni: contestarea filiației (art. 421 NCC); stabilirea filiației față de mamă (art. 422-423 NCC); stabilirea paternității din afara căsătoriei (art. 424-428); acțiuni privind filiația față de tatăl din căsătorie (art. 429-434 NCC); contestarea filiației în cazul reproducerii asistate medical [art. 443 alin. (2) NCC]. [ Mai mult... ] 

Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
    JURISPRUDENȚĂ ► Înalta Curte de Casație și Justiție a hotă­ rât că cererea având ca obiect desființarea unor lucrări situate pe terenul unde pârâta are deschis un punct de lucru este o acțiune personală în realizarea dreptului, guvernată de norme cu caracter de ordine privată, ce reglementează materia competenței teritoriale alternative, prevăzută de dispozițiile art. 7 CPC [art. 109 NCPC, n.n.]. În conformitate cu aceste dispoziții legale, cererea împotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face și la instanța locului unde ea are reprezentanță [dezmembrământ fără persona­ litate juridică, conform NCPC, n.n.] pentru obligațiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentant sau din fapte săvârșite de acesta. Prin urmare, în această situație, reclamantul are opțiunea alegerii între mai multe instanțe deopotrivă competente, astfel că instanța nu poate invoca din oficiu excepția de necompetență teritorială relativă, aceasta putând fi invocată numai de către pârâtă și numai prin întâmpinare ori, în cazul în care întâmpinarea nu ar fi fost obligatorie, cel mai târziu la prima zi de înfățișare (I.C.C.J., s. a II-a civ., dec. nr. 2098 din 25.04.2012, www.juridice.ro, www.scj.ro). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Incompatibilitatea altor participanți
Enumerare
Modalități de participare
Efecte față de titularul dreptului
Regula generală
Cazul pârâtului cu domiciliul sau sediul necunoscut
Cazul persoanei juridice care are dezmembrăminte
Cererile îndreptate împotriva unei entități fără personalitate juridică
Cereri îndreptate împotriva persoanelor juridice de drept public
Pluralitatea de pârâți
Competența teritorială alternativă
Cereri în materie de tutelă și familie
Cererile în materie de asigurări
Alegerea instanței
Cererile privitoare la imobile
Cererile privitoare la moștenire
Cereri privitoare la societăți
Cereri privitoare la insolvență sau concordatul preventiv
Cererile împotriva unui consumator
Regimul regulilor de competență
Cereri accesorii, adiționale și incidentale
Reviste:
Studiu de caz - Care este instanța competentă într-un litigiu derivând dintr-un contract încheiat cu o sucursală?
Procedura emiterii ordonanței de plată
Conflict negativ de competență. Invocarea excepției necompetenței teritoriale. Condiții și efecte
Doctrină:
Ordonanța de plată și cererile de valoare redusă. Comentarii și jurisprudență potrivit noului Cod de procedură civilă - Cererea de emitere a ordonanței de plată - Contestarea creanței și apărări ale debitorului - Cererea în anularea ordonanței de plată - Corelații cu Legea nr. 72/2013 și O.G. nr. 13/201 1 - Formulare utilizate în procedura cererilor de valoare redusă
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...