Citarea prin publicitate | Codul de Procedură Civilă

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Actele de procedură - Citarea și comunicarea actelor de procedură -
Citarea prin publicitate

Art. 167. - Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

(1) Când reclamantul învederează, motivat, că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat potrivit legii, instanța va putea încuviința citarea acestuia prin publicitate. Jurisprudență, Reviste (1)

(2) Citarea prin publicitate se face afișându-se citația la ușa instanței, pe portalul instanței de judecată competente și la ultimul domiciliu cunoscut al celui citat. În cazurile în care apreciază că este necesar, instanța va dispune și publicarea citației în Monitorul Oficial al României sau într-un ziar central de largă răspândire. Jurisprudență

(3) Odată cu încuviințarea citării prin publicitate, instanța va numi un curator dintre avocații baroului, potrivit art. 58, care va fi citat la dezbateri pentru reprezentarea intereselor pârâtului. Respingeri de neconstituționalitate (10), Jurisprudență

(4) Procedura se socotește îndeplinită în a 15-a zi de la publicarea citației, potrivit dispozițiilor alin. (2).

(5) Dacă cel citat se înfățișează și dovedește că a fost citat prin publicitate cu rea-credință, toate actele de procedură ce au urmat încuviințării acestei citări vor fi anulate, iar reclamantul care a cerut citarea prin publicitate va fi sancționat potrivit dispozițiilor art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. c). Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Codul de Procedură Civilă din 2010. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
   1. Citarea pârâtului prin publicitate. Condiții. În ipoteza în care reclamantul învederează faptul că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului ori un alt loc unde pârâtul ar putea fi citat, instanța va dispune ca procedura de citare și de comunicare a altor acte de procedură cu pârâtul să se realizeze prin publicitate. 
    Pentru a se obține citarea prin publicitate, reclamantul trebuie să probeze diligențele depuse în vederea identificării domiciliului pârâtului, nefiind suficientă afirmația că nu a putut afla domiciliul acestuia. Dovada diligențelor se face de la caz la caz, în funcție de circumstanțele concrete ale cauzei, prin orice mijloc de probă admis de lege. Sub acest aspect, este greșită practica instanțelor care dispun citarea prin publicitate, la cererea reclamantului formulată în cuprinsul cererii de chemare în judecată ori pe parcursul soluționării cauzei, fără a solicita reclamantului dovada demersurilor făcute în vederea identificării domiciliului pârâtului. Citarea prin publicitate este o măsură de excepție justificată de imposibilitatea obiectivă a reclamantului de a afla domiciliul părții adverse și nu poate fi dispusă decât în situațiile în care reclamantul prezintă demersurile întreprinse pentru aflarea domiciliului, din care să rezulte că, deși a făcut tot ceea ce era cu putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului. Simpla susținere a reclamantului în sensul imposibilității aflării domiciliului pârâtului nu este suficientă, ci ea trebuie să fie confirmată prin probe corespunzătoare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul de Procedură Civilă:
Cuprinsul citației
Alegerea locului citării și al comunicării altor acte de procedură
Termenul pentru înmânarea citației
Invocarea și înlăturarea neregularităților privind citarea
Înmânarea făcută personal celui citat
Înmânarea făcută altor persoane
Procedura de comunicare
Cuprinsul dovezii de înmânare și al procesului verbal
Data îndeplinirii procedurii
Imposibilitatea de a comunica actul de procedură
Citarea prin publicitate
Afișarea
Comunicarea între avocați sau consilieri juridici
Comunicarea în instanță
Zilele de comunicare
Schimbarea locului citării
Comunicarea către alți participanți
Noțiune și clasificare
Nulitatea condiționată
Nulitatea necondiționată
Îndreptarea neregularităților actului de procedură
Reviste:
Cuprinsul cererii de chemare în judecată. Cerințele legale intrinseci cererii de chemare în judecată
Cui profită actuala verificare și regularizare a cererii în procesul civil?
în cazul actelor administrativ-fiscale, comunicarea prin publicitate nu s-a realizat în mod corect, câtă vreme comunicarea prin scrisoare recomandată s-a făcut la o adresă greșită
Doctrină:
Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat
;
se încarcă...